Skip to main content

Dne 25.5.2001 se na letišti v Brně-Slatině koná oslava Dne dětí, spojená s prezentací vojenské techniky – tj. letounů z výzbroje české armády, obrněné bojové techniky a ručních zbraní. Podobná prezentace se koná i později 1. -2. 6. 2001 v rámci akce „Bambiriáda 2001 aneb možnosti pro volný čas dětí“. Organizátorem těchto akcí je Vojenská akademie v brně ve spolupráci s velitelstvím 1. mechanizované divize v Brně, Vojenskou střední školou a starosty některých městských částí.

Brněnská občanská sdružení Mládež pro interkulturní porozumění (MIP) a NESEHNUTÍ vyjadřují znepokojení nad pořádáním akcí tohoto druhu na Den dětí. Upozorňují na nebezpečnou souvislost mezi prezentací zbraní či bojových dovedností a dětskou zábavou. Domnívají se, že podobné akce se podílejí na formování přístupu dětí k násilí obecně. Za obzvláště neštastné pak považují skutečnost, že propagaci militarismu mezi dětmi poskytli oficiální záštitu představitelé státní správy a samosprávy, včetně primátora města Brna.

Klasické výzkumy agresivního chování dětí dosti jednoznačně prokazují vliv prezentovaného chování, vliv vzorů. Podstatná část dětského násilí je samotnými malými „pachateli“ vnímána jako druh zábavy. Proto vidíme jako velmi nebezpečné předvádět dětem násilí a prostředky násilí, zde dokonce současně se zábavou a se stylem trávení volného času (spolu s malováním na chodník, tábornickými dovednostmi, výrobou hraček, skákacím hradem…).

„Domnívám se, že dopadem podobných prezentací nemusí být pouze to, co se proklamuje – jakkoli se organizátoři projektu mohou zašti»ovat bohulibou snahou vytvářet v dětech odmala vztah k obraně vlasti, domnívám se, že reálné dopady jejich ‘osvěty‘ mohou být tragicky odlišné,“ uvádí psycholog Tomáš Kohoutek. „Příčiny nárůstu dětské agresivity mohou být pochopitelně různé, proč se ale na tak tenký led pouštějí i státní instituce? Jejich jednání lze považovat za nezodpovědné“ dodává Kohoutek.

Sdružení MIP – Mládež pro interkulturní porozumění a Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ považují svůj protest proti pořádání akce s touto náplní za součást svých aktivit zaměřených proti militarismu a obchodu se zbraněmi. Místo investic do programů prevence násilí a xenofobie, vynakládají státní instituce veřejné finance do akcí se zcela opačným výchovným efektem.

Fakta:
– Statistika Ministerstvo vnitra ČR (zdroj www.mvcr.cz) hovoří jasně – nárůst v kategorii „násilné trestné činy“ (spáchány dětmi do 15-ti let) mezi lety 1990 a 1999 dosáhl více než 500% (tj. 289 v r. 1990 a 1486 v r. 1999). (na nárůstu se podílí i zvýšený zájem o řešení tohoto druhu trestné činnosti)
– Bamiriádu jako celek podpořili: Česká rada dětí a mládeže s podporou Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Armády ČR; celostátní záštitu převzali Doc. JUDr. Petr Pithart – předseda Senátu Parlamentu ČR, Ing.Karel Březina – ministr vlády ČR, předseda republikového výboru pro děti, mládež a rodinu, RNDr.Vladimír Vetchý,Csc., ministr obrany, Mgr.Eduard Zeman, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a RNDr. Petr Duchoň, primátor města Brna; místním organizátorem jsou Lužánky, Centrum volného času) (zdroj www.bambiriada.cz, informační leták o akci).