Skip to main content

Že Ukrajina potřebuje naši dlouhodobou a koncepční pomoc, je zřejmé. I proto NESEHNUTÍ nadále podporuje mnoho nejen občansky aktivních lidí, kteří v Ukrajině stále pomáhají ostatním, nezávisle informují o aktuální situaci nebo jsou na útěku kvůli hrozbě, kterou pro ně představuje válka a ruské represe vůči občanské společnosti.

S útěkem před válkou pomáhá NESEHNUTÍ Krymským Tatarům. Od začátku ruské invaze vypravila
organizace tři evakuace, díky kterým se do bezpečí dostalo přes sto žen, dětí a starých lidí. Při jejich
přípravě NESEHNUTÍ spolupracuje s neformálním krymskotatarským parlamentem Medžlis. „Velkou
část uprchlic vyhnala válka z domovů už podruhé. Kvůli dlouhodobým ruským represím musely totiž už
v minulosti uprchnout z Krymu nebo Donbasu
,” vysvětluje organizátor evakuací a člen NESEHNUTÍ
Milan Štefanec. Kromě hromadných evakuací zajišťuje organizace pomoc s útěkem také jednotlivým
občansky aktivním lidem a jejich rodinám.

Na 18. května, připadá Den paměti obětí krymsko-tatarského národa, který připomíná masový a násilný odsun Krymských Tatarů z jejich domovů v roce 1944. Při této příležitosti spojilo NESEHNUTÍ síly s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Vzniklo tak VIDEO, které upozorňuje, že se s Ruskou invazí do Ukrajiny situace částečně opakuje, a mnoho Krymských Tatarů*ek znovu nemá jinou možnost než opustit své domovy. NESEHNUTÍ a Divadlo Spejbla a Hurvínka chtějí tímto vyzvat k jejich podpoře a poděkovat všem, kteří už pomáhají.

Toto video, které nejenže připomíná tuto tragickou událost, ale také upozorňuje na fakt, že Krymské Tatarky a Krymští Tataři musí dnes kvůli ruské agresi znovu opouštět své domovy.
V NESEHNUTÍ už měsíce pomáháme s deportací žen, dětí a starých lidí z míst, kde v současné době není kvůli válečným hrůzám a zvěrstvům páchaných ruskou armádou možné žít. Spolu se Spejblem a Hurvínkem vás vyzýváme, abyste se k naší pomoci přidali, a zároveň posíláme poděkování každému, kdo s námi pomáhá.
Divadlu Spejbla a Hurvínka jsme moc vděční za příjemnou spolupráci.