Skip to main content
Tiskové zprávy

DEN PROTI RASISMU V BRNĚ

By 2005-03-187 září, 2020No Comments

V pondělí 21. března se v centru Brna uskuteční akce k Mezinárodnímu dni pro odstranění rasismu. Od 10 do 17 hodin bude pro veřejnost k dispozici infostánek NESEHNUTÍ s množstvím materiálů o lidských právech a toleranci. Po celou dobu bude také probíhat rozdávání oranžových stužek – symbolů boje proti rasismu. Ve 14 hodin bude zahájena zcela nová výstava „Uprchlíci u nás“ a pro návštěvníky/ice bude připravena malá ochutnávka pochutin vyrobených uprchlíky žijícími v České republice. Během dne také obejdou členové a členky organizace IQ Roma servis se stužkami brněnské úřady.

V pondělí 21. března budou dobrovolníci/ice v Brně (na křižovatce ulic Česká a Solniční, proti hotelu Avion) od 10 do 17 hodin připínat kolemjdoucím oranžové stužky, rozdávat protirasistické letáky a hovořit s nimi o jejich názorech na menšiny, cizince, uprchlíky, toleranci atd. Po celou dobu bude také fungovat stánek s různými lidskoprávními informačními materiály. Hlavním bodem akce bude ve 14 hodin zahájení zbrusu nové výstavy Uprchlíci u nás. „Výstava pomocí fotek a textů představuje země, odkud k nám přichází nejvíce uprchlíků, a je doplněna kresbami a malbami dětí z českých uprchlických táborů,“ představuje výstavu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Ve 14 hodin také propukne malá ochutnávka z kuchyně čečenských běženců.
Akce v Brně bude zaměřena zejména na uprchlíky, kteří bohužel bývají často objekty rasistických a xenofóbních předsudků. Touto problematikou se NESEHNUTÍ dlouhodobě zabývá a snaží se různými osvětovými aktivitami (besedy, přednášky, workshopy, veřejné informační akce atd.) a informačními materiály (letáky, plakáty apod.) přibližovat veřejnosti život, zvyky, kulturu i problémy uprchlíků přicházejících hledat do ČR ochranu před válkami či porušováním lidských práv. „Chceme ukázat, že uprchlíci mezi námi žijí a že jsou to lidé, kteří si nezaslouží naši nevraživost, ale naopak naše pochopení a pomoc,“ dodává Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Rasismus se samozřejmě netýká jen cizinců.
Zajímavou aktivitu v rámci brněnského Dne proti rasismu uspořádala organizace IQ Roma servis. Její členové a členky budou obcházet brněnské úřady – magistrát i úřady městských částí a budou významným osobám i řadovým úředníkům nabízet symbolické oranžové stužky. „Touto aktivitou chceme podpořit hodnotu lidské sounáležitosti, respekt a toleranci mezi jednotlivci i mezi skupinami různých národností, kultur, vyznání atd. Téma kampaně – tedy boj proti rasismu chceme prezentovat na veřejných místech, jako jsou právě jednotlivé úřady,“ říká za organizaci Martin Giňa. Činnost neziskové organizace IQ Roma servis se zaměřuje na vytváření podmínek a příležitostí k zvyšování a prosazování sociálního, ekonomického, kulturního, občanského, vzdělanostního a pracovního potenciálu Romů a sociálně slabých obyvatel.
Akce u příležitosti Mezinárodního dne pro odstranění rasismu budou probíhat celorepublikově a jejich společným znakem bude právě rozdávání oranžových stužek. Iniciátorem akce je Multikulturní centrum Praha. Spolupracuje občanské sdružení Romea a další nevládní organizace lidsko-právního charakteru v pěti městech (v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Liberci a Olomouci). Nad akcí převzal záštitu zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Svatopluk Karásek a Helsinský výbor a podporují ji i někteří poslanci a senátoři, například Táňa Fišerová a Martin Mejstřík. Akce se koná 21. března, aby připomněla události z roku 1960. V tento den byla v jihoafrickém městě Sharpeville rozstřílena policií pokojná antirasistická demonstrace. Zahynulo při ní 69 lidí, kteří protestovali proti zákonům apartheidu. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Valné shromáždění OSN ustavilo v roce 1966 a zároveň vyzvalo mezinárodní společenství, aby posílilo úsilí o odstranění všech forem této diskriminace.
více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ, 723 559 495
Martin Giňa, IQ Roma servis, 604 503 904