Skip to main content

Úklidem lesa, vyčištěním řeky, informačními stánky v centrech měst nebo zorganizováním různých her pro děti oslaví jednotlivé místní skupiny NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně-Ekologické HNUTÍ) letošní Den Země. Aktivisté a aktivistky tak připomenou svátek Země, který každoročně připadá na 22. dubna.

V Brně se NESEHNUTÍ nejprve zúčastní akce „Den Země na Zelném trhu“, kde se představí svými informačními stánky široká škála brněnských ekologických a lidsko-právních organizací. Pro veřejnost zde budou k dispozici materiály NESEHNUTÍ o negativních dopadech hypermarketů, o vývozu českých zbraní do vojensky nestabilních oblastí, o rušení přechodů pro chodce v Brně a problémech, které s sebou přináší automobilová kultura či o porušování lidských práv v Tibetu. Akce se koná ve čtvrtek 22. dubna od 10:00 do 17:00 na Zelném trhu.

O tři dny později, v neděli 25. dubna, spolupořádá NESEHNUTÍ Brno v rámci Koalice za záchranu Wilsonova lesa úklidové odpoledne v tomto významném brněnském lesoparku. Cílem je zbavit svah sjezdovky, která kdysi sloužila pro lyžování na umělém povrchu a v současnosti už je 14 let nefunkční, zbylých umělohmotných kartáčů a zároveň uklidit odpadky v horní části lesa. „Po odstranění zbytků umělého povrchu by měl brzy zmizet i dnes už zrezavělý a na mnoha místech zničený plot a sloupy s nefungujícím osvětlením. Rádi bychom prosadili postupné zalesnění celého svahu“ říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ Brno. Sraz na úklid je od 14:00 u lávky (uprostřed Wilsonova lesa, cesta bude vyznačena od konečné tramvaje č.4 v Masarykově čtvrti), od 15:30 je pak na dětském hřišti na ul. Havlíčkova připraven turnaj O Kuličkového krále.

V Boskovicích připravila místní pobočka NESEHNUTÍ už na neděli 18. dubna úklid tzv. Stezek zdraví. Pro účastníky akce bylo připraveno občerstvení v podobě veganských baget. K akci se připojili také boskovičtí skauti, kteří už o den dříve vyčistili oblast Vyhlídky.

Akce se zúčastnila i místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. Skupina aktivistů a aktivistek kvůli velkému znečištění vyčistila nakonec jen 2,5 km – sesbírali 6 popelnic odpadků. Den před (17/4) v rámci akce boskovická skautská skupina NIBOWAKA vyčistila jeden z turistických cílů Boskovic – tzv. Vyhlídku. Výsledkem boskovické akce je také domluva na tom, že pod záštitou místostarostky vznikne projekt pravidelného čištění boskovických stezek, který bude koordinovat NESEHNUTÍ Boskovice. Další je domluveno na neděli 16. května.

Letos již potřetí uspořádají lidé aktivní v NESEHNUTÍ Trutnov ve spolupráci s dalšími organizacemi čištění břehů řeky Úpy, protékající městem. „V loňském roce se do akce zapojilo na sto šedesát dobrovolníků, letos čekáme, že se nám toto číslo podaří překonat“, říká koordinátor místní skupiny NESEHNUTÍ Tomáš Eichler. „Tentokrát se ve větší míře zúčastní také žáci několika základních škol z blízkého okolí. Když jsme s čištěním začínali, jednalo se zpočátku pouze o okolí městečka Úpice, poté se připojil Trutnov a letošního ročníku se účastní také skupiny z Jaroměře a Horního Maršova“, dodává. Součástí letošních oslav Dne Země v Trutnově je také ekojarmark, výlet po Rýchorském pralese a přednáška pro veřejnost o NESEHNUTÍ. Akce se uskuteční v pátek 23/4.

K oslavám Dne Země se připojuje i vznikající místní skupina NESEHNUTÍ v Olomouci. Na 22. dubna připravila odpolední a večerní program v Bezručových sadech (vedle schodů do ul. Křížkovského). Jeho součástí je šamanské bubnování, cvičení jógy, předčítání z knihy „Muž, který sázel stromy“ nebo posezení u ohně. Začátek je v 16:00.

Stejně jako v loňských letech i tentokrát se NESEHNUTÍ Zlín zúčastní tradičního ekojarmarku v centru města ve čtvrtek 22. dubna. „Letos chceme propagovat recyklaci papíru a to především u dětí. Společně s ekologickou organizací Děti Země a ekocentrem Čtyřlístek chceme prostřednictvím her s ekologickým podtextem vysvětlit našim nejmenším, jak správně recyklovat papír“, říká koordinátor místní skupiny Filip Vaněk. Společně s organizací Ochránci hospodářských zvířat také NESEHNUTÍ připraví informační stánek s videoprojekcí upozorňující na různé formy týrání zvířat. Připravena bude také ochutnávka bezmasé stravy. „Na pozdní odpoledne jsme domluvili žongléry, kteří náš program obohatí svými rozvernými kousky“ , dodává Filip Vaněk.

Další informace o aktivitách NESEHNUTÍ na Den Země: Filip Fuchs – NESEHNUTÍ Brno (737036088)