Skip to main content

Brněnské děti a děti žadatelů o azyl z pobytového zařízení v Zastávce u Brna se ve čtvrtek 20. března sejdou ve volnočasovém centru v brněnských Lánech. Stráví den plný soutěží a her, během nichž poznají jeden druhého. Společným vytvořením multikulturního a rasově tolerantního prostředí se děti připojí k Evropskému týdnu proti rasismu. Akci pořádá občanské sdružení NESEHNUTÍ ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a SVČ Lužánky.
Ve čtvrtek 20. března 2008 od 10 do 15 hodin bude v Lánech probíhat program pro české děti i pro děti různých národností z uprchlického tábora v Zastávce u Brna. Je připraven bohatý program (tanec, keramika, společenské hry, venkovní aktivity…) a občerstvení.
Tato multikulturní akce pro děti není první, kterou NESEHNUTÍ pořádá. Je součástí dlouhodobého programu kampaně NESEHNUTÍ Bezpečí pro uprchlíky, který má za cíl zpříjemnit dětem z uprchlického tábora nesnadnou životní situaci, v níž se po nedobrovolném útěku ze své vlasti nacházejí. Prostřednictvím her se seznamují s českou kulturou a zdokonalují se v českém jazyce. „České děti jsou naopak konfrontovány s kulturně a často i rasově odlišnými dětmi, poznávají se navzájem, zbavují strachu a zjišťují, že ve skutečnosti se ničím podstatným od sebe navzájem neliší,“ říká jedna z organizátorek Barbora Zavřelová. „Děti po odjezdu z tábora vždy znatelně ožijí a všech her se účastní s obrovskou chutí,“ hodnotí brněnské akce pro děti-uprchlíky dobrovolnice NESEHNUTÍ Klára Vagundová.
Více informací poskytne:
Barbora Zavřelová, NESEHNUTÍ Brno
Tel. 775 367 353, zavrelova@email.cz
-v CVČ Lány 3, Brno- Bohunice od 10 do 15 hodin
Radim Ošmera, NESEHNUTÍ Brno
tel. 731 722 438, oradim@seznam.cz
O zúčastněných organizacích:
NESEHNUTÍ Brno
Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ) vzniklo na podzim 1997 v Brně s cílem aktivně napomoci řešení problémů v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Součástí aktivit NESEHNUTÍ je také kampaň Bezpečí pro uprchlíky. Cílem kampaně je zlepšit situaci uprchlíků a uprchlic v České republice, a to jak z pohledu jejich pobytu v uprchlických zařízeních, tak z hlediska jejich obrazu u české veřejnosti.
Více o NESEHNUTÍ na www.nesehnuti.cz, o kampani na www.uprchlik.ecn.cz
SVČ LUŽÁNKY
Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Je nejstarším zařízením svého druhu v České republice a v současné době patří k největším v naší republice. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.
Více o SVČ Lužánky na www.luzanky.cz nebo na www.lany.luzanky.cz