Skip to main content

V neděli 28. 3. v lokalitě biocentra Sluňákov vysadily děti z uprchlického tábora v Zastávce u Brna a děti cizinců žijících v ČR přes 60 vzrostlých stromů. Smyslem akce, kterou uspořádalo NESEHNUTÍ, Amnesty International a Středisko ekologické výchovy Sluňákov, bylo upozornit na složitou situaci uprchlíků žijících v ČR a zároveň nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro jejich děti. Děti se v rámci víkendového programu seznámily s historií města Olomouce, setkaly se zástupci samosprávy a byl pro ně připraven ekovýchovný program a hry v oblasti Litovelského Pomoraví. Vysázením stromů navíc děti přispěly k dalšímu rozvoji ekologického výukového biocentra.

Rodiny uprchlíků, které se zúčastnily této víkendové akce pocházejí především ze zemí bývalého Sovětského svazu odkud je vyhnaly válečné konflikty či nedemokratické režimy. Velká většina z nich musela ve svých domovech čelit hrubému porušování lidských práv a následné obtížné cestě až do České republiky, kde požádali o udělení azylu a kde hledají ochranu. Jde především o účastníky a účastnice pravidelných programů, které přímo v uprchlických táborech organizují dobrovolníci a dobrovolnice občanských sdružení NESEHNUTÍ a Amnesty International (AI). „V pobytových zařízeních jsou uprchlické rodiny nuceny trávit často dlouhé měsíce čekáním ve stísněných podmínkách, pod dohledem průmyslových kamer a s malou nadějí na získání azylu. Tuto situaci nejhůře snášejí malé děti, které si často přivážejí ze svých zemí válečná traumata. Proto je cílem našich aktivit zpestřit jim jednotvárný život a podpořit rozvíjení jejich dovedností a sociálních kontaktů,“ vysvětluje koordinátor uprchlické kampaně NESEHNUTÍ a AI Jiří Koželouh.

Program pobytu dětí uprchlíků a cizinců v Olomouci byl zahájen již v sobotu mj. prohlídkou města Olomouce a výstupem na vyhlídku z radniční věže. Děti navštívily též CHKO Litovelské Pomoraví a seznámily se zajímavosti místní fauny a flóry. Pro děti bylo také připraveno pásmo her a soutěží. V neděli pak děti na pozemcích výukového biocentra Sluňákov vysadily 14 vzrostlých dvoumetrových stromů (dubů, buků, lip, jasanů a javorů), na 50 menších metrových a podílely se tak na dokončení ozelenění celého areálu. „Projekt Sluňákov počítá s vytvořením přírodního areálu na ploše 15 ha, který bude určen především k rozvíjení znalostí o místní přírodě u dětí ze základních škol. Pomoc uprchlíků navíc nabourává xenofobní postoje české společnosti bránící společnému soužití,“ říká o projektu jeho tvůrce Michal Bartoš.

V rámci svých aktivit navštěvují aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ a AI uprchlický tábor v Zastávce u Brna, kde již zorganizovali několik programů pro děti. Uskutečnilo se promítání klasických českých pohádek, maškarní karneval, výtvarné dílny a série sportovních utkání. Do budoucna je pro obyvatele uprchlického tábora připraven stopovací výlet do přírody, vyjížďka parníkem po brněnské přehradě a návštěvy divadelních a filmových představení v Brně. Vedle volnočasových aktivit pro uprchlíky se členové a členky zmíněných organizací zabývají konkrétní pomocí žadatelům o azyl i snahou o ovlivňování azylové politiky českých úřadů. „Jsme nespokojeni s tím, že český stát často odmítá pomoci lidem, kteří utíkají z domovů před válkou či perzekucí a hrozí jim vyhoštěním ze země. Monitorujeme řadu takových případů, jedná se např. o občany Ruska-Čečenska, Íránu, Demokratické republiky Kongo a dalších podobných zemí. Považujeme za chybu české azylové politiky, že šance získat v ČR azyl je minimální – okolo 2 % – a neposkytuje dostatečnou ochranu osobám, jejichž život je v zemích odkud pocházejí vážně ohrožen“, vysvětluje důvody kampaně obou organizací Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Víkendová akce byla finančně podpořena Nadací Partnerství v rámci programu Strom života (www.stromzivota.cz). Sazenice stromů a vybavení k sázení dodala firma ZAHRADA Olomouc s.r.o., která zároveň zajistila odborný dohled v průběhu výsadby.

Milan Štefanec, NESEHNUTÍ Brno, tel: 605 239 579

Jiří Koželouh, Amnesty International, tel: 723 559 495

Michal Bartoš, SEV OŽP MmOl., tel: 602 708 181

Další informace o Projektu Sluňákov: www.olomoucko.cz/slunakov