Skip to main content
Tiskové zprávy

Děti z válkou postiženého Čečenska vystoupí v Brně

By 2003-01-077 září, 2020No Comments

V sobotu 11. ledna 2003 od 19 h začne v Divadle Husa na Provázku vystoupe-ní dětského čečenského souboru Maršo. Jde o první vystoupení tohoto tanečního sou-boru v ČR, kterým odstartuje jeho putování po českých a moravských městech zakon-čené 16. ledna 2003 koncertem v pražském divadle Akropolis. Smyslem celé akce je představit bohatou čečenskou kulturu a také upozornit na problémy lidí žijících ve vál-kou zmítané zemi. Výtěžek těchto benefičních akcí bude využit k pomoci civilním oby-vatelům vojenskými operacemi ruské armády zničeného hlavního města Čečenské re-publiky Grozného. Organizátorem celé akce je občanské sdružení BERKAT.

V pondělí 6. ledna 2003 přiletělo do ČR 24 členů čečenského tanečního souboru Maršo (Maršo znamená v čečenštině „svoboda“). Zahájili tím realizaci jednoho z projektů sdružení Ber-kat nazvaného „Před válkou jsem měl hračky“, jehož cílem je jak informovat českou veřejnost o neradostné situaci civilistů žijících v Čečensku či v uprchlických táborech v Ingušsku, tak kon-krétními akcemi pomáhat především dětem a mladým lidem z této oblasti. Taneční soubor Mar-šo tvoří děti z čečenského uprchlického tábora Sputnik (na čečensko-ingušské hranici). V něm žije na 5 000 uprchlíků z Čečenska, převážně z hlavního města Grozného. Byl postaven jako je-den z prvních velkých stanových táborů v první velké vlně běženců po vypuknutí druhé rusko-čečenské války a lidé v něm žijí již téměř 3 roky. „O návratu domů zatím nikdo příliš neuvažuje, neboť situace tam není vůbec bezpečná. Lidé se bojí o své nejbližší, neboť v Čečen-sku ruská armáda neustále provádí tzv. „začistky“, tedy kontroly, zatýkání, mučení a mimo-soudní popravy,“ komentuje současnou situaci v severokavkazské republice Milan Šte-fanec z NESEHNUTÍ, který letos v létě tuto oblast navštívil. „Situaci navíc zhoršuje i neochota ruské strany spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které se řešením situace v Čečensku zabývají. Důkazem je i neobnovení mandátu mise Organizace pro bezpečnost a spo-lupráci v Evropě (OBSE) v této kavkazské republice pro rok 2003,“ doplňuje Štefanec. Brněnské účinkování souboru bude zahájeno krátkou diskusí s jeho členy v sobotu 11. ledna 2003 v 18:00 v Divadle Husa na Provázku. Od 19 h pak herec divadla Ypsilon Petr Vacek přivítá členy a členky souboru Maršo, kteří předvedou své taneční kreace. „Tanec je v Čečensku jednou z nejsilnějších tradic a radostí. V našem vystoupení tančí děti od 6 let až po téměř dospělé ve věku 18 – 19 let. Tanec je pro ně nejen druhem umění, ale zároveň způsobem jak se vyrovnávat s válečnými traumaty, která tyto děti prožily,“ říká o vy-stoupení organizátorka koncertu Jana Hradilková z občanského sdružení BERKAT. „Při pohledu na děti, jejichž zachmuřené tváře se při tanci přímo rozsvítí, každý pochopí obrovský význam tance v životě Čečenců,“ dodává Hradilková. Obtížnou situací čečenských tanečníků dokumentuje i historie jejich souboru. Soubor vznikl 22. února roku 2000. Zpočátku probíhalo nacvičování tanců mezi stany uprchlického tábora Sputnik, později UNICEF věnoval velký stan, ve kterém malí i velcí čečenští tanečníci zkouší a vystupují dodnes. „Dnes má soubor Maršo kolem 70 tanečníků a stále k nám přichá-zejí další zájemci. Až na jedinou výjimku nikdo z nich před válkou v Grozném netančil, vše se naučily až v uprchlickém táboře. Ale přáli bychom si alespoň prostou dřevěnou místnost, protože ve stanu kde cvičíme, jsou sloupy, které brání v tanci hlavně děvčatům, a k tomu stále někdo do stanu nakukuje okny,“ říká o problémech se kterými se soubor potýká jeho zakladatel a vedoucí Vácha Temirchanov. „Ale podstatné je, že to všichni děláme srdcem,“ uzavírá Temirchanov.

Série putovních koncertů tanečního souboru Maršo v České republice se koná pod záštitou ministryně školství Petry Buzkové.

Bližší informace: Jana Hradilková, 608 829 535, Milan Štefanec, 605 239 579