Skip to main content
Tiskové zprávy

DNY AFRIKY V BRNĚ 2004

By 2004-11-088 září, 2020No Comments

Od 8. do 10. listopadu se v Brně uskuteční minifestival o lidských právech v Africe s názvem DNY AFRIKY 2004. Letošní ročník pořádá brněnská skupina Amnesty International společně s organizacemi NESEHNUTÍ Brno, Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání a Brněnský akademickým klubem. Smyslem již 4. ročníku tohoto festivalu bude opět poukázat na nejpalčivější problémy Afriky, odpovědnost vyspělého světa a možnosti řešení těchto problémů. Minifestival bude 8. listopadu otevřen happeningem na Malinovského náměstí v Brně. Happening bude následován infostánkem pro studenty a studentky Masarykovy univerzity (MU). 9. a 10. listopadu pak naváží filmy a besedy na Právnické fakultě a Fakultě sociálních studií MU.

Třídenní akce bude zahájena v pondělí 8. listopadu happeningem upozorňujícím na problémy afrického kontinentu. Happening bude probíhat od 15 do 17 hod na Malinovského náměstí v Brně (u zastávky tramvají před Mahenovým divadlem). Pomocí zajímavých kulis, informačních nástěnek a tištěných materiálů se budou moci kolemjdoucí seznamovat se stavem lidských práv v Africe, budou mít možnost získat informace o tom jak svým chováním či přímo aktivitou obyvatelům a obyvatelkám Afriky pomoci.

Ve stejný den bude od 18.00 instalován infostánek na půdě MU a to v Celouniverzitní počítačové studovně v budově Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Infostánek bude určen zejména studentům a studentkám, jenž studovnu navštěvují. Na místě budou připraveny informační materiály a urgentní apely AI (dopisy posílané osobám odpovědným za porušování lidských práv kdekoliv na světě).

9. listopadu proběhne na Právnické fakultě MU série promítání dokumentů (od 15 do 18 hod) o lidských právech v Africe doprovázená besedami s africkými studenty a studentkami i odborníky a odbornicemi z nevládních organizací. Tématicky bude akce zaměřeny na aktuální situaci v Súdánu, na uprchlickou problematiku a obecně na problémy Afriky. Budou promítnut dokumenty – Deník v exilu, Azylová politika, Očima žen a besedovat budou studenti a studentky doktorského studia Mezinárodního práva a Lubor Kysučan z AI. Na středu 10. listopadu (18.30 – 20.00) je na Fakultě sociálních studií MU připravena Beseda se Jorgem Martinem, mozambickým studentem a aktivistou, a dalšími hosty Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Návštěvníky a návštěvnice také čeká projekce dokumentu o jihoafrickém Fair Trade projektu, kde se vyrábí bylinný čaj roibos i s ochutnávkou tohoto čaje.

„Hlavní témata jimiž se festival bude zabývat jsou vývozy zbraní do Afriky, násilné přesídlování a uprchlíci a Fair Trade. Velice důležité bude upozorňování na spoluodpovědnost České republiky za přetrvávání nebo eskalaci těchto problémů,“ popisuje zaměření akcí Radek Dvořáček z AI.

„Z České republiky jsou se souhlasem úřadů i politiků vyváženy zbraně i do těch afrických zemí, které hrubě porušují lidská práva. V minulosti to byly vývozy například do Zimbabwe, Angoly, Alžírska nebo Etiopie,“ říká aktivista NESEHNUTÍ Jiří Koželouh. V rámci festivalu bude proto prezentována společná petice NESEHNUTÍ a AI Zbraně, nebo lidská práva, adresovaná ministru průmyslu a obchodu ČR.

Afrika je také kontinentem, kde žijí milióny násilně přesídlených a uprchlíků. Někteří z těchto lidí prchají i do České republiky, která jim v některých případech odmítá poskytnout pomoc (AI eviduje například případ odmítnutého konžského politického uprchlíka).

Nově se na letošních Dnech Afriky objeví téma Fair Trade neboli spravedlivého obchodu, jehož základním principem je podpora malých zemědělců a řemeslníků výkupem jejich výrobků za spravedlivé ceny a následný prodej ve vyspělých zemích. „Jednou z možností, jak může každý z nás přispět ke zmírnění neúnosné ekonomické, sociální a ekologické situace v Africe, je preferovat výrobky označené značkou Fair Trade, ať už je to čaj, káva, kakao nebo například dárkové zboží,“ říká Šárka Špačková ze Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.

kontaktní osoba: Radek Dvořáček, Amnesty International, tel: 775 221 180 příloha tiskové zprávy: kompletní program minifestivalu DNY AFRIKY 2004]]>