Skip to main content
Tiskové zprávy

Dny lidských práv zahájí bosenský žurnalista

Týdenní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět bude slavnostně zahájen v pondělí 22. dubna v kinu ART v 15:45 veganským občerstvením. Projekce uvede ředitel festivalu, bosenský žurnalista Igor Blaževič. Zároveň se ve stejných prostorách představí fotografická výstava Amnesty International “Barma – život v nesvobodě”. Tento den bude v Moravské zemské knihovně zpřístupněna také unikátní výstava Ivy Zímové “Před válkou jsem měl hračky” zobrazující život čečenských dětí. Součástí výstavy jsou kresby válečných sirotků z dětského domova Berkat v městě Groznyj.

Další doprovodnou akcí v úvodní den festivalu je veřejná beseda pořádaná Gender centrem FSS MU. Přednášející Brigita Ptáčková se ve svém příspěvku zaměří na pro-blematiku násilí na ženách z pohledu feministických filmových teorií. Beseda začíná v 16:30 na Fakultě sociálních studií Gorkého 7 v místnosti G12.
Otázce postavení muže a ženy ve společnosti se věnuje i hongkongský film “Mosuj-ské ženy” dokumentující život jedné etnické menšiny v jihovýchodní Číně. Její pří-slušníci neznají pojmy jako otec či manželství, mosujští muži a ženy jsou si rovni. Tento snímek promítne kino ART ve filmovém bloku Jiný život od 16:30.
V bloku Cesta k blahobytu, který začíná v 18:45, bude uveden krátký dokument mapující dopady prudké industrializace Indie. Na příkladech ničení tradičního vodního a lesního hospodářství, růstu znečištění, odlesnění a biopirátství ilustruje krátkozrakost zásahu člověka do přírodního prostředí. Dru-hý snímek v tomto bloku poodhaluje praktiky Světové banky a na příkladu Jamajky ukazuje neutěše-nou situaci v zemích, které se staly závislé na její “pomoci”. Tento snímek si odnesl z letošního ročníku festivalu Jeden svět v Praze Cenu diváka. “Ocenění dokumentu dokazuje, že o filmy o stinných strán-kách globalizace podané neschematickou formou je u diváků velký zájem. Navíc je snímek přitažlivý skvělým hudebním doprovodem,” dodává aktivista NESEHNUTÍ Viktor Piorecký.
Blok Tvář člověka (od 21:00) věnující se problematice rasizmu pondělní projekci v kinu ART uzavře.

Bližší informace: Katarína Potfajová, Milan Štefanec – 0605 / 239 579