Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 22. května 2018 Do Brna míří expertky a experti na dezinformace, hoaxy a prokremelskou propagandu z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska i Podněstří. Ve dnech 23.-24. května vystoupí na konferenci, kde představí nově vydaný sborník s názvem „Prokremelská propaganda: příklady postupu proti propagandě ze zemí Visegradu a Východního partnerství“. Své příspěvky představí studentkám a studentům Masarykovy univerzity, na jejíž půdě se konference koná. Akce se také zúčastní několik novinářek a novinářů ze zemí Východního partnerství. Jak se účinně bránit prokremelské propagandě, hoaxům a dezinformacím? A co naopak nefunguje? Na tyto otázky se pokusí odpovědět odbornice a odborníci na danou problematiku během dvoudenní konference, která začne 23. května prezentací zkušeností z Ukrajiny (Michajlo Samus), Moldavska (Cristina Mogildea) a sporného území ležícího mezi nimi – Podněstří (Aljona Marčková). Svými příspěvky naváží experti z Česka (Jonáš Syrovátka) a Slovenska (Juraj Smatana), druhý den pak přehled doplní polský akademik Jerzy Targalski a výzkumnice z Maďarska Beatrix Tölgyesi. V závěru proběhne interaktivní diskuze panelistů a panelistek s posluchači a posluchačkami ve formátu tzv. World Café. Vystupující představí své příspěvky shromážděné do nového sborníku s názvem „Prokremelská propaganda: příklady postupu proti propagandě ze zemí Visegradu a Východního partnerství“. Sborník vydává NESEHNUTÍ v anglickém a ruském jazyce. Bude sloužit jako informační materiál pro občanské iniciativy, novináře a novinářky i všechny zájemce a zájemkyně ze zemí Východního partnerství a Visegradu. Vedle tištěné verze bude publikace k dispozici i v elektronické podobě. „V NESEHNUTÍ se věnujeme podpoře občanských iniciativ v Ukrajině a na Jižním Kavkaze, tedy v regionech, které se ve svém informačním prostoru s prokremelskou propagandou intenzivně potýkají. Porozumění tomuto fenoménu a sdílení zkušeností, jak se s jeho působením vypořádat, je dle našeho názoru nezbytné pro další rozvoj silné a kriticky uvažující občanské společnosti,“ říká Pavla Hofmeisterová z NESEHNUTÍ, která připravila koncept sborníku i konference. A dodává k tomu: „Z jednotlivých příspěvků ve sborníku je zřejmé, že postupy a mechanismy, uplatňované prokremelskou propagandou napříč zeměmi Visegradu a Východního partnerství, jsou velmi podobné. Zároveň se ukazuje jako klíčové, aby se do posilování společenské odolnosti vůči jejím dopadům zapojovalo široké spektrum aktérů, kteří budou sdílet své zkušenosti bez ohledu na hranice. Máme proto velkou radost, že na konferenci můžeme přivítat představitele a představitelky jak akademické sféry, tak neziskového sektoru i nezávislé novináře a novinářky z řady zemí střední a východní Evropy.“ Účast na konferenci je možná pouze na základě předchozí registrace a potvrzení na e-mailové adrese pavel.rumbur@nesehnuti.cz. Konference se koná v anglickém a ruském jazyce a je konsekutivně tlumočena. Kontakt:

  Příloha:

  • Pozvánka na konferenci „Characteristics of pro-Kremlin propaganda in Central and Eastern Europe and practical examples how to tackle it”

  Odkazy:

  • Sborník „Characteristics of pro-Kremlin propaganda in Central and Eastern Europe and practical examples how to tackle it” ke stažení zde: http://nesehnuti.cz/nabidka

  Vydání sborníku a konference byly finančně podpořeny mezinárodní organizací Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království.]]>