Skip to main content

Vážení představitelé společnosti AHOLD ČR,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem u příležitosti letošního Dne bez konzumu, který celosvětově vyhlašuje kanadská organizace Adbusters. Smyslem tohoto dne je připomenout, že patříme k 20% světové populace průmyslově rozvinutých zemí, která spotřebovává 80% všech světových zdrojů a produkuje 80% z celkového množství toxických odpadů. Nakupujeme výrobky, za kterými se skrývá otrocká (často dětská) práce nebo poškozování životního prostředí dopravou výrobků na velké vzdálenosti. Tedy nikoliv nakupování samotné, ale konzumní plýtvání je proto potřeba považovat v tomto směru za největší problém naší civilizace.
V souvislosti s tímto dnem, bychom vás rádi jako představitele společnosti, která se na propagaci
a podpoře konzumního stylu života spolupodílí, vyzvali k tomu, abyste:
– odmítli či výrazně omezili obtěžování občanů doručováním nevyžádaných reklamních materiálů do schránek
– zvážili odstoupení vaší firmy od záměru vybudovat nákupní centrum v Novém Lískovci, kde již 800 místních obyvatel podepsaných pod peticí požaduje veřejnou a demokratickou diskusi o využití plochy v centru A a nesouhlasí s uměle urychlovaným záměrem výstavby nové provozovny vaší firmy.
Očekáváme, že pokud vám opravdu záleží na dobré pověsti vaší firmy, budete se naší výzvou vážně zabývat.
S pozdravem
Martin Ander – člen Rady NESEHNUTÍ
Kateřina Lišková – členka Rady NESEHNUTÍ
Milan Štefanec – statutární zástupce NESEHNUTÍ Brno