Skip to main content

Počet dotazů do Ekologické poradny NESEHNUTÍ za letošní rok dnes přesáhl počet pět set. To je v její historii dosud nejvyšší počet. Lidé se na poradnu obrací s nejrůznějšími dotazy, od třídění odpadu až po rady, jak se podílet na rozhodování o stavbách ve svém okolí. Právě na zapojování veřejnosti do těchto rozhodovacích procesů se Ekologická poradna NESEHNUTÍ dlouhodobě specializuje. Aktuálně ekoporadna pomáhá lidem zejména v připomínkování brněnského územního plánu a připravuje novou putovní výstavu o ochraně přírody.

Za svou pětiletou historii zaznamenala Ekologická poradna NESEHNUTÍ rekordní počet dotazů za rok. Ten dnes přesáhl počet pět set.„Nejčastěji se nás lidé ptají, jak zabránit sporné stavbě, která se plánuje v jejich blízkosti. Radíme jim, jak se účastnit řízení při umisťování a povolování staveb, tedy procesů, které samotné stavbě předcházejí,“ přibližuje obsah dotazů koordinátor ekologické poradny Lukáš Lyer. V takových případech se lidé často na stavebních úřadech setkávají s neochotou poskytnout jim o sporných záměrech informace, na něž mají zákonné právo.

V současnosti probíhá tvorba nového územního plánu města Brna, jehož koncept je vystaven k nahlédnutí. Magistrát sice pořádá sérii besed pro veřejnost, ale neinformuje dostatečně o tom, jak se lze procesu tvorby územního plánu účastnit. „Město neinformuje dostatečně veřejnost o tom, jak se do procesu tvorby územního plánu zapojit. I když o tom lidé bohužel často nevědí, jejich právo na účast v tomto procesu je dáno zákonem. Plánování města musí respektovat práva jeho obyvatel a vycházet z jejich potřeb,“ upozorňuje na nedostatečnou komunikaci města s veřejností Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Jednou z možností, jak přípravu územního plánu ovlivnit, je zástupce veřejnosti. Ekoporadna radí lidem, jak se mohou do procesu územního plánování zapojit a jak zástupce veřejnosti, který má v procesu silnější postavení, zmocnit.

„Lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí a jaké stavby se v okolí jejich bydliště plánují. Často ale nemají konkrétní představu o tom, jak se mohou v případech, kdy se jedná o záměry poškozující životní prostředí či pohodu jejich bydlení, bránit. V naší poradně je seznamujeme s konkrétními možnostmi, jak se do procesu rozhodování zapojit,“ říká ekoporadce Lukáš Lyer a dodává: „Aktuálně mají obyvatelé a obyvatelky Brna možnost zasáhnout do podoby svého města účastí v projednávání konceptu územního plánu. V tom už také řadě z nich pomáháme.“

Tématický okruh dotazů je ale širší. Ekologická poradna NESEHNUTÍ poradí i v tom, jak předcházet vzniku odpadu a jak ten vzniklý třídit, kde koupit ekologicky šetrné výrobky všeho druhu, kde se dozvědět o stavu životního prostředí ve svém regionu či jak si založit vlastní občanské sdružení. Klienti a klientky pochází z řad široké veřejnosti, na poradnu se obrací studenti i senioři, jednotlivci i jiná občanská sdružení. S některými občanskými sdruženími pak NESEHNUTÍ spolupracuje i dlouhodobě, lokálním občanským sdružením a iniciativám poskytuje poradenský servis a pomáhá jim v řešení jejich kauz a s jejich medializací. Zajímavou specialitou ekoporadny je také oblast „ženy a životní prostředí“. Externí spolupracovnice poradny může ženám poradit ve výběru ekologicky šetrných alternativ při nákupu hygienických potřeb či antikoncepce i v otázkách přístupů k rodičovství s respektem a šetrností k přírodě.

V současnosti připravuje Ekologická poradna NESEHNUTÍ novou putovní výstavu o problémech životního prostředí v ČR a o tom, jak může každý z nás k řešení těchto problémů přispět. „Na osmi panelech se lidé zábavnou formou dozví o tom, jak jsme na tom s ochranou zemědělského půdního fondu, jak si vážíme zeleně či jak čistý vzduch dýcháme. S výstavou se můžete seznámit na vernisáži, která proběhne v Brně v druhé polovině ledna,“ zve na představení nové výstavy její spolutvůrce Lukáš Lyer.

Více informací:

Lukáš Lyer, koordinátor Ekologické poradny NESEHNUTÍ, 724 219 244, lukas(@)nesehnuti.cz

Ekologická poradna NESEHNUTÍ, 543 214 144, ekoporadna(@)nesehnuti.cz