Skip to main content
Tiskové zprávy

Ekoporadna NESEHNUTÍ v roce 2006: každý den jeden případ

By 2007-01-05No Comments

Ekologická poradna občanského sdružení NESEHNUTÍ dnes zrekapitulovala svoji činnost za letošní rok. Směřovalo na ni celkem 355 dotazů a žádostí o pomoc v oblasti životního prostředí a jeho ochrany což vychází k dnešnímu dni v průměru na jeden dotaz denně (včetně víkendů). Většina lidí použila pro kontakt e-mail, většina klientů a klientek byla z řad veřejnosti, dotazy a žádosti se týkaly nejvíce účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí a ochrany přírody a životního prostředí. Na drtivou většinu dotazů bylo odpovězeno ihned nebo do 24 hodin. Některé dotazy přerostly v dlouhodobou spolupráci na řešení problému. V roce 2006 ekoporadna spustila internetové stránky http://ekobrana.cz.
Během celého roku 2006 se na Ekologickou poradnu, která je jednou z kampaní občanského sdružení NESEHNUTÍ obraceli lidé s žádostmi o pomoc a s otázkami v oblasti životního prostředí. Ekologická poradna tak od 1. ledna do 21. prosince 2006 poskytnula svoje rady a pomoc s celkem 355 problémy. Klienti a klientky měli možnost využít pro kontakt e-mailu (ekoporadna@nesehnuti.cz), telefonu (544 214 144) nebo webového rozhraní (http://ekobrana.cz). Drtivá většina dotazů (221) přišla e-mailem, 88 telefonicky, 40 klientů a klientek navštívilo poradnu osobně a zbylých 6 použilo klasický dopis. Pestré bylo i složení tazatelů a tazatelek – nejvíce z řad veřejnosti (203), dále 66 pracovníků a pracovnic lokálních nevládních organizací, 31 úředníků či úřednic, 26 odborníků a odbornic, 24 studujících a 5 zástupců podnikatelské sféry. Tématicky se dotazy a problémy nejvíce vztahovaly k účasti veřejnost v rozhodování o životním prostředí (účast v řízeních, právo na informace, procesy EIA, účast v územním plánování apod.) – o to se zajímalo 121 klientů a klientek. 106 lidí potřebovalo pomoci s ochranou přírody či životního prostředí mimo rozhodovací procesy (praktické a technické aspekty ochrany). Další kategorie jako je ochrana zeleně, odpady, ochrana ovzduší, domácí ekologie či doprava byly zastoupeny vždy počtem dotazů mezi 5 a 20. V 15 případech lidé hledali u NESEHNUTÍ kontakty na jiné organizace či instituce.
„Lidé se na naši ekoporadnu obrací většinou s konkrétními problémy a my tedy máme možnost jim pomoci s ochranou životního prostředí v jejich okolí a podpořit jejich občanskou angažovanost,“ komentuje končící rok koordinátor Ekoporadny NESEHNUTÍ Jiří Koželouh.
Ekologická poradna se tak může pochlubit nejednou úspěšnou intervencí ve prospěch životního prostředí. Aktuálním příkladem je zastavení plánů na vznik supermarketu LIDL, kterému měl za oběť padnout historický dům ze začátku století i se zahradou plnou vzrostlých stromů ve městě Bílovec na severu Moravy. Dům i zahradu zachránila zejména aktivita místního občana, který se opíral o rady a konzultace NESEHNUTÍ. „Místním se podařilo dosáhnout rozhodnutí zastupitelstva o neprodání objektu a pozemku LIDLu,“ popisuje šťastný závěr případu Koželouh.
Ekoporadna v roce 2006 také rozšířila svoje aktivity o unikátní webové stránky http://ekobrana.cz. Na nich mají občané a občanky z Jihomoravského kraje možnost hlouběji se informovat a zapojit se do rozhodování o projektech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prostředí. „Důvodem pro vznik těchto stránek je přetrvávající nedostatek přístupných a srozumitelných informací o projektech a koncepcích, které ovlivňují život každého z nás,“ vysvětluje smysl projektu Koželouh.
Fungování ekologické poradny NESEHNUTÍ v roce 2006 bylo možné díky Ministerstvu životního prostředí ČR, projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“ a Nadaci Veronica.
Více informací:
Jiří Koželouh (723 559 495)
Milan Štefanec (605 239 579)