Skip to main content

Dnes proběhlo zhodnocení činnosti Ekologické poradny NESEHNUTÍ v roce 2009. Ekologická poradna NESEHNUTÍ se ve své činnosti specializuje na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, ochrany přírody a územního plánování. I v roce 2009 nejvíce z téměř 300 dotazů směřovalo k těmto tématům. Zodpovídali jsme i dotazy související s odpady (zejména s tříděním odpadu a recyklací), ochranou ovzduší, obtěžování hlukem apod. Veřejnosti byl nadále k dispozici web ekobrana.cz, kde mohla najít některé předchozí dotazy a odpovědi a sledovat aktuální vývoj probíhajících kauz. Aktuální informace jsme rozesílali i formou informačních e-mailů jednou měsičně.

Kromě běžných dotazů, na něž odpovídáme většinou do 24 hodin, se na nás lidé často obracejí s případy, vyžadujícími analýzu problému a procesní poradenství. To je specialitou naší poradny již od začátku jejího fungování, radíme při něm lidem, jak se mohou do probíhajících rozhodovacích procesů zapojit. V některých případech také pomáháme formou aktivního zapojení do probíhající kauzy.

Spolupracovali jsme například s občanským sdružením Čisté Šlapanice. Toto sdružení se věnuje místnímu případu stavby lakovny a plánovanému vytvoření obří průmyslové zóny mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi, poblíž letiště Tuřany u Brna. Šlapanickým jsme pomohli např. naplánovat informační kampaň, informující o názorech sdružení na průmyslovou zónu, se sestavením petice, organizací petičního stánku, vydáním informačního letáku a oslovováním médií. Průmyslová zóna by se mimo jiné měla nacházet na nezastavěném území a z části na orné půdě s nejvyšším stupněm ochrany.

Občanům a občankám brněnské části Lesná, kteří nesouhlasí s výstavbou výškových budov, jsme pomohli oslovit brněnské novináře. Lesná se vyznačuje jedinečnou architekturou a místní se snaží, aby tato část Brna byla prohlášena za památkovou zónu.

Věnovali jsme se i nezákonnému pokácení borovic v Brně – Líšni. Kvůli stavbě bytového domu, která není v souladu s územním plánem, bylo nezákonně pokáceno 400 vzrostlých stromů. Soud konstatoval, že územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno nezákonně. Česká inspekce životního prostředí a následně i ombudsman nám poté dali za pravdu, že vydání povolení k pokácení borovicového háje bylo v rozporu s platnými právními předpisy. V současné době se tedy na tomto území stavět nesmí. Přesto investor dále nabízí byty k prodeji.

Pokračovali jsme i v rozvíjení tématu ochrany životního prostředí v územním plánování. V roce 2009 jsme připomínkovali změny v územním plánu města Brna a vyjádřili se k návrhu jeho aktualizace. Část připomínek byla zohledněna. Více naleznete na webu ekobrana.cz.

Věnovali jsme se i návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Na webových stránkách Ekobrana.cz se můžete dočíst více podrobností o případech a tématech, kterými se naše poradna zabývá. Každý měsíc byl k dispozici informační servis životního prostředí.

Více informací:

Lukáš Lyer, 543 214 144, ekoporadna@nesehnuti.cz