Skip to main content

European Democracy Network, jíž jsme členkou zorganizovali ve Varšavě setkání aktivistů*tek z různých koutů Evropy. Účelem tohoto setkání bylo převážně dát prostor polským aktivistům*tkám, aby se poděli o zkušenosti ze své aktivistické práce, ale také, aby účastníci*ce hovořili o tom, jak mohou využít angažovanost na obranou demokracie, základních práv a jak společně bojovat proti zmenšující se prostoru občanské společnosti v evropském kontextu.

K akci se přidaly aktivistky z Obywatele RP, polské stávky žen, European Alternatives, Transeuropa Caravans, European May, Diem25, CitizensLab a mnoho dalších organizací.

EN//

In the context of our European Democracy Network, was organised in Warsaw (Poland) a Citizens Dialogue gathering people and different activits’groups from across Europe. The purpose of this meeting was especially to give the floor to polish activists to tell about their activism, as well as for the participants to talk about how can they connect their engagement to defend democracy, fundamental rights and how we can work together to fight the shrinking space of civil society in Europe. Activists from Obywatele RP, the polish Women’s strike, European Alternatives, Transeuropa Caravans, European May, Diem25, CitizensLab, and many other organisations joined the event.

Byl to víkend plný cenných setkání, reflexí a diskuzí pro aktivistky a aktivisty z European Democracy Network (EDN).