Skip to main content
Tiskové zprávy

Exkluzivní soutěž o lidských právech Nebe není pro každého modré

By 2006-10-19No Comments

Významní publicisté, prestižní fotografové a literární kritici, pracovníci nevládních organizací, vysokoškolští pedagogové a studenti. Nevládní organizace, občanská sdružení a nadace. Ti všichni se spojili, aby zaštítili soutěž Nebe není pro každého modré (soutěž o lidských právech pro střední školy), která se zahajuje dnes ve čtvrtek 19. října 2006. Soutěžit se bude v kategoriích: ESEJ – PSANÁ PUBLICISTIKA – POVÍDKA – FOTOGALERIE – AUDIO – VIDEO.

Publicistka Petruška Šustrová a novinářka a spisovatelka Petra Procházková zaštiťují publicistické kategorie. Václav Vašků, držitel prestižního ocenění soutěže Czech Press Photo 2005 v kategorii Příroda a životní prostředí, nebo Stanislav Krupař, držitel prestižního ocenění Czech Press Photo 2003 v kategorii Reportáže, jsou garanty fotografické části soutěže. Šéfredaktor literárního časopisu HOST Miroslav Balaštík, klasický filolog a lidskoprávní aktivista Lubor Kysučan se postavili do čela literární částí soutěže. Režisér a dokumentarista Marek Dušák zaštítil část filmovou. Pozorovatel OBSE, lidskoprávní a ekologický aktivista, cestovatel, pracovník občanské sdružení NESEHNUTÍ Milan Štefanec, redaktorka zpravodajství portálu neziskového sektoru Econnect Jana Sobotková a další a další se po uzávěrce 1. DUBNA 2007 budou podílet na vyhodnocování soutěžních prací ve výše jmenovaných kategoriích.

„Co se složení poroty týče, má i v tomto směru soutěž nejedno poslání a význam. Chtěli jsme, aby soutěž byla kvalitní a zároveň jsme chtěli dát prostor začínajícím, zatím mediálně méně známým osobnostem z daných oblastí. Proto se v porotě v jedné kategorii ocitli vedle sebe zmínění zkušení profesionálové a mladí, začínající entuziasté, jejichž jména najdete na internetových stránkách www.nesehnuti.cz/soutez. Také jsme chtěli, aby lidé byli z naprosto odlišného prostředí, byť do jisté míry duchovně spřízněni,“ říká iniciátor a hlavní koordinátor soutěže Radim Ošmera.

Nicméně hlavní záměr soutěže je samozřejmě jinde. „Smyslem soutěže je nejen dát mladé středoškolské generaci prostor vyjádřit se k tématu lidských práv a multikulturality, ale také umožnit jí, aby se k tomuto tématu mohla vyslovit jazykem, který jí je nejbližší, proto je soutěžních kategorií šest,“ objasňuje Radim Ošmera. „Myslím si, že vedle ››exkluzivní‹‹ poroty je tato pestrost možností, jak téma zpracovat, výjimečná mezi všemi soutěžemi, které se na podobná témata vypisují,“ zamýšlí se jedna z vážených porotkyň Kateřina Krásová.

„Ano, všimla jsem si, že u Vás v České republice se na podobná témata občas nějaké soutěže vypisují. Problém je ale v tom, že oslovují jen literáty, nikoliv všechny jako v této soutěži. Nutnost takových soutěží cítím zejména v tom, že přispívají k obecné informovanosti o problémech, které dnes sužují svět,“ doplňuje autorka názvu soutěže Katerina Dimovska z Makedonie. Paní Dimovska je zároveň členkou organizačního sdružení, jež má soutěž na starosti. Sdružení si říká Vzděláním k solidaritě a je finančně podporováno Českou národní agenturou Mládež. Významně spolupracuje, hlavně na poradenské bázi, s o.s. NESEHNUTÍ, mediálně s SVČ Lužánky Brno a internetovým zpravodajstvím Econnect.cz.
Více informací:
http://nesehnuti.cz/soutez
Radim Ošmera, oradim@seznam.cz, tel.: 603-531-118