Skip to main content

Dobrý den,

konec roku se již blíží a s ním nejen vánoční svátky, ale i čas na trochu bilancování.

Proto bych Vám ráda pověděla, co se nám v tomto roce podařilo. Pokud jste však myšlenkami spíš už u dárků a cukroví, nevadí. Můžete kliknout na odkaz o níže a přečíst si jen stručně to skutečně nejdůležitější bez další omáčky. 🙂


CO SE NÁM POVEDLO?

Ještě čtete? To mě těší.

Stejně jako rok 2020 byl i tento rok náročnou výzvou. Koronavirová opatření výrazně omezila naši činnost v podobě veřejných akcí, přednášek a seminářů. Přesto se nám dařilo vzdělávací akce organizovat alespoň v online prostředí a nejen to.

Hned začátkem roku jsme uspořádaly*i týden trvající workshop (za)hranice těla. Oproti původnímu záměru se akce musela konat pouze online, ale i tak téma genderově citlivého vzdělávání přitáhlo velký zájem veřejnosti, studentstva, vyučujících i zástupkyň*ců institucí.

Tématu genderově citlivého vzdělávání a aktivního občanství jsme se věnovaly*i i dále v rámci projektu WITH YOU*TH. Ve spolupráci s aktivními mladými lidmi jsme připravily*i rozsáhlou metodiku zaměřenou právě na tato témata, která v českém vzdělávání doposud příliš obsažená nejsou. Metodika poskytuje praktické návody i teoretické zázemí jak s těmito tématy pracovat.

Práci nejen se studentkami*ty jsme se věnovaly*i v průběhu celého roku také v rámci pořádání workshopů zaměřených na prevenci genderově podmíněného násilí a sexuální nauku.

Vydaly*i jsme již druhý díl unikátní publikace Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě. První i druhý díl se zabývají tématy jako je práce s emocemi, vlastní identitou, ale i prevencí násilí či utvářením vztahů. V neposlední řadě pak také tématy transgender či pestrých rodin. Velký zájem o obě publikace i množství pozitivní ohlasů nám ukázaly, že zde podobný materiál chyběl a tak již chystáme dotisk prvního dílu.

Spolu s dalšími organizacemi jsme založily*i platformu Genderově citlivé vzdělávání. Ta aktuálně sdružuje 10 organizací z celé republiky a za cíl si klade také to, aby citlivé vzdělávání bylo součástí strategických dokumentů, jež jsou závazné v rámci celého vzdělávacího systému.

Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR jsme realizovaly*i výzkum zaměřený na mladé lidi a jejich potřeby. Dotazníkovým šetřením i dalšími výzkumnými metodami jsme zjišťovaly*i jaké otázky jsou pro mladé lidi aktuální a relevantní. Díky tomu můžeme mnohem efektivněji plánovat budoucí aktivity.

Za tím vším se skrývají stovky až tisíce hodin práce naší i našich dobrovolnic*íků. A spoustu z toho bychom nedokázaly*i bez našich podporovatelek*ů. Budu ráda když se rozhodnete podpořit naše úsilí o fér společnost pro všechny i v příštím roce.


PODPOŘÍM F*ÉRU

Je to právě podpora našich dárců*kyň, která nám umožňuje věnovat se důležitým tématům i bez závislosti na dotacích či grantech. I drobný dar má smysl.

Ať už nám dárce*kyně posílá měsíčně sto korun či dvě stě nebo nám jednorázově pošle tisícovku, je to pro nás důležité hned dvakrát.

Každý takový dar je malým krůčkem k větší finanční stabilitě NESEHNUTÍ, ale i závazkem vůči našim podporovatelům*kám. Zároveň je pro nás každý dar znamením, že práce, kterou děláme, má smysl nejen pro nás, ale i pro naše okolí.

Děkuji Vám za trpělivost a dočtení až sem. Především však děkuji za Vaši přízeň a přeji příjemné prožití svátků a šťastný nový rok.

Se srdečným pozdravem,

Eva Colledani
program F*ÉRA
eva.colledani@nesehnuti.cz