Skip to main content

You*th online

Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost.

Eva Colledani

Projektová koordinátorka

Kontakt

Aktuality:

 Mg 49998
Aktuality

Panelová diskuze propojila téma prevence násilí a antigenderových hnutí

Co způsobí, že nenávistné projevy přejdou v násilí? Na jakých principech fungují antigenderová hnutí? Jakou…
Signal 2023 11 28 083618 003
Aktuality

Panelová diskuze: Jak směřovat k tomu, aby nám ve škole bylo všem dobře

Na odborné střední škole ve Stříbře jsme 27.6.2023 zorganizovali*y panelovou diskuzi, která se zabývala tím,…
Banner2
You*th Online
Jak souvisí stereotypy s násilím?
Banner
You*th Online
Bezpečně ve škole

Projekt je financován z Fondů Norska 2014 – 2021

Za podporu děkujeme:
norskefondy.cz
eeagrants.org