Skip to main content

Ve dnech 22. – 27. dubna proběhne v Brně již IV. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů JEDEN SVĚT v rámci každoroční akce Dny lidských práv v Brně. Vedle projekce 26 dokumentárních snímků bude jeho součástí i prezentace 4 doprovodných fotografických výstav a 4 veřejné besedy. Festival organizuje společnost Člověk v tísni při ČT a Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ ve spolupráci s dalšími brněnskými občanskými iniciativami. Akce se koná pod záštitou Václava Havla, prezidenta ČR a Petra Duchoně, primátora města Brna.

Festival Jeden svět je jedním z největších a nejprestižnějších lidskoprávních festivalů v Evropě. Vedle Prahy je Brno jediným městem v ČR, kde proběhly všechny jeho ročníky. Díky tomu mohli brněnští diváci zhlédnout takřka stovku nejlepších soutěžních dokumentů vybraných z obsáhlého archivu festivalu Jeden svět. „Dnes už dobrý dokument v kině neuvidíte, i v televizi prostoru ubývá. Prostřednictvím festivalu Jeden svět chceme umožnit divákům zhlédnout vynikající díla současné světové dokumentární tvorby na velkém plátně,“ odůvodňuje pořádání festivalu jeho ředitel, bosenský žurnalista Igor Blaževič.

Dny lidských práv v Brně budou slavnostně zahájeny v pondělí 22. dubna od 15:45 v kině ART. Kromě zástupců pořádajících organizací se úvodního přípitku zúčastní i rektor Masarykovy univerzity, pozváni jsou i představitelé města Brna a další osobnosti společenského života.

Festival JEDEN SVĚT – Dny lidských práv v Brně se bude mimo jiné věnovat problematice rasismu a xenofobie. V úvodní den festivalu je mu věnován polský film Pamatuji si o osudech několika polských Židů v době holocaustu a film 100% bílý, zabývající se genezí jednoho skinheadského gangu. Aktuální téma bude následující den doplněno besedou s romským aktivistou Martinem Giňou.

Dalším aktuálním tématem, které si avizovaný festival bere na mušku, je fenomén globalizace. Film Investoři chudoby a Život a dluh dokumentuje devastující vliv politiky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky na přírodu a život lidí v tzv. rozvojových zemích, jako je Ghana či Jamajka. Jedinečným způsobem zachycuje protesty proti Světové obchodní organizaci v Seattlu americký snímek To je demokracie. Záběry více něž stovky kamer podbarvuje hudba světově proslulé, politicky angažované skupiny Rage Against the Machine. „Uvedené filmy nabízejí pohled na odvrácenou stranu procesu globalizace, který masová média a politické reprezentace záměrně ignorují,“ komentuje význam promítaných dokumentů aktivistka NESEHNUTÍ, socioložka Katarína Potfajová.

Rozloučení s brněnskými návštěvníky Dnů lidských práv se ponese v duchu arménské kultury. Po filmu Svědci zatemnění o rozsáhlém zemětřesení v Arménii se uskuteční beseda o genocidě Arménů, která proběhla počátkem 20. století. Poslední akcí Dnů lidských práv v Brně bude koncert na akordeon a bicí arménského umělce Melikyana.

Dominantní část projekcí (od 22. do 25. dubna) proběhne v brněnském kině Art, kde budou v dopoledních hodinách promítnuty vybrané dokumenty také studentům několika brněnských středních škol. Odpolední představení pro veřejnost proběhnou vždy ve třech blocích: od 16:30, 18:45 a 21:00. Vstupné na jeden blok bude 45 Kč, permanentka na všechny filmové bloky stojí 150 Kč. Páteční a sobotní program zajiš»uje kavárna Podivný Hamlet na Kounicově ulici. „Festival je již neopomenutelnou součástí kulturního života v Brně. Oproti prvnímu ročníku vzrostl počet promítaných filmů takřka třikrát, stejně jako délka festivalu. Jeho význam dokládá též množství organizací zapojených do jeho přípravy a především stále neutuchající zájem návštěvníků,“ uzavírá aktivista NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Vedle NESEHNUTÍ a společnosti Člověk v tísni festival připravili také Amnesty International, Gender centrum FSS MU, sdružení Berkat, Muzeum romské kultury, sdružení Ratolest a Sdružení občanů zabývajících se emigranty. Kompletní program je k dispozici na internetu http://nesehnuti.cz.