Skip to main content

Jaké jsou hlavní bariéry pro zapojení se do společenského života a aktivit, které mladí příchozí v Brně vnímají? Jakým dalším výzvám musejí tito lidé čelit? Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi spolu se skupinou mladých brněnských příchozích. Výsledky z projektu, do kterého focus group patří, bude série doporučení pro instituce, které řeší integraci příchozích a další související témata.

Strach z neznámého, špatné předchozí zkušenosti nebo nedostatek kontaktů. To jsou některé z důvodů, které mladým příchozím brání zapojit se do společenského života v Česku. Kromě těchto důvodů musí příchozí překonávat také další výzvy související s pobytem v České republice, jako jsou xenofobní narážky, sexismus vůči ženám nebo pocit ohrožení zejména při pohybu ve večerním městě.

Mladí příchozí zároveň uvádějí, že často naopak cítí silnou podporu a také vděčnost za čas, který s nimi někteří lidé tráví, ať už proto, aby jim pomohli zorientovat se v novém domově nebo proto, aby spolu absolvovali nějaké zábavné aktivity.

ENGLISH VERSION:

What are the main barriers to participation in social life and activities perceived by young migrants in Brno? What other challenges do these people face? These are not the only questions we were looking for answers to together with a group of young foreigners living in Brno. The results of the project, which includes the focus group, will be a series of recommendations for institutions dealing with the integration of migrants and other related topics.

Fear of the unknown, bad previous experiences or lack of contacts. These are some of the reasons that prevent young migrants from joining social life in the Czech Republic. In addition to these reasons, newcomers also have to overcome other challenges related to their stay in the Czech Republic, such as xenophobic innuendos, sexism towards women or feeling threatened, especially when moving around in the evening in the city.

At the same time, young newcomers report that they often feel strongly supported and also grateful for the time that some people spend with them, whether to help them find their way around their new home or to do some fun activities together.

📷: Andrea Špaková

The event is a part of the long term international project for Cooperation partnership „Community re-awaken: Tools and techniques for resilient and inclusive youth communities“ financially supported by the Erasmus+ Programme from the European Union coordinated by NESEHNUTI, Czech Republic.

CoReA_Logo_1