Skip to main content

Fotogalerie ze setkání fokusní skupiny se zainteresovanými stranami projektu „Community Re-Awaken: Nástroje a techniky pro odolné a inkluzivní komunity mládeže“. Cílem fokusní skupiny bylo sdílení a výměna zkušeností, postupů a strategií vedoucích k integraci příchozích, uprchlic*íků, zahraničních studentek*ů a dalších dlouhodobě pobývajících internacionálek*ů.

Setkání se zúčastnily*i zástupkyně*ci z týmu Společně k rozmanitosti NESEHNUTÍ, Charity Brno, JCMM, Centra pro cizince JMK, Masarykovy univerzity a spolku Vesna.

Tento projekt s referenčním číslem 2022-1-CZ01-KA220-YOU-000090073 je finančně podpořen programem Erasmus+ z Evropské unie koordinovaným NESEHNUTI z České republiky ve spolupráci se Sdružením ZPD na obranu práv dětí z N. Makedonie, Arbeitskreis Ostviertel e.V. (Bennohaus) z Německa a Elipsa z N. Makedonie s termínem realizace 01.10.2022- 31.08.2025.