Skip to main content

Pozvánka pro novinářstvo na odhalení umělecké instalace a setkání s médii

Ve spolupráci s uměleckou platformou Cejla pořádá NESEHNUTÍ v neděli 28. dubna v  ulicích města Brna dočasnou a pohyblivou instalaci uměleckých artefaktů odkazujících na genderovou rovnost (nejen) na školách a na požadavek respektu a rovnosti podepisující se (nejen) v tělech a tělesnosti. 

Instalace bude zakončením tří dnů workshopů a umělecké tvorby s kolektivem mladých lidí pod názvem GENDER POFEL* uměním proti násilí, které uzavírají projekt You*th on-line: Prevence násilí (nejen) na sítích postavený na spolupráci s mladými lidmi. Zároveň takto symbolicky odstartuje aktivita NESEHNUTÍ v rámci Platformy genderově citlivého vzdělávání směřující k systémovým změnám zaměřeným na genderový aspekt rovného přístupu ke vzdělávání s důrazem na participaci mladých lidí a studujících.

Témata genderově citlivé výuky, prevence genderově podmíněného násilí nebo téma queer identit se v posledních letech ve vzdělávání posunují z kategorie potřebných a ignorovaných do kategorie nutných, akutních a minimálně ze strany studujících také chtěných. 

Vzhledem k tomu, že, genderově podmíněné násilí, stereotypy, tělesnost  a cisnormativita jsou těžkými a nezřídka kontroverzními tématy, které je často obtížné zachytit do slov, zaměří se nedělní akce na jejich komunikaci prostřednictvím umění. NESEHNUTÍ proto spojí síly s uměleckým kolektivem Cejla zaměřujícím se na otázky genderu a rovnosti. Vzniklé artefakty se budou v neděli 28. dubna v čase 11:00 až 14:00 pohybovat v ulicích Brna.

V následujících měsících a letech se bude F*ÉRA NESEHNUTÍ zaměřovat na ovlivňování strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Cílem je usilovat v rámci Platformy genderově citlivého vzdělávání o nastolení genderové citlivosti na všech úrovních vzdělávacího systému, a to jak v rámci oficiálního, tak skrytého kurikula. Kromě advocacy činnosti směřuje F*ÉRA také ke vzdělávání vyučujících a budoucích vyučujících v problematice genderové citlivosti. K dosažení těchto změn je také nutné porozumění a přímé zapojení veřejnosti. 

Chceme Vás proto za tým F*ÉRA NESEHNUTÍ pozvat jak na nedělní happening s uměním v ulicích, tak zejména na úterní setkání s novinářstvem, kde se můžeme pobavit o tom, kde leží poptávka ze strany studujících, kde všude gender do procesu vzdělávání vstupuje, jaké jsou naše plány do budoucna a naopak, jaká je poptávka čtenářstva. Setkání proběhne v prostorách Café Flexaret  a začne v 10:00 hodin.

Můžeme tak navázat trvalejší spolupráci, čímž získáte možnost materiály od nás dostávat v budoucnu exkluzivně nebo s předstihem. 

Pokud máte zájem se na některou z akcí dostavit, potvrďte nám prosím mailem nebo telefonicky svou účast. 

Umělecká instalace ve veřejném prostoru
Kdy: neděle 28.04. v 11:00 – 14:00 hodin
Kde: Pro domluvu o přesném místě a čase volejte na +420 732 427 243

Setkání s novinářstvem
Kdy: úterý 30.04. v 10:00 – 11:30 hodin
Kde: Café Flexaret, Kopečná 2/21, 602 00 Brno-střed

Kontakty:
Nika Mazániková, Program F*ÉRA NESEHNUTÍ
nika@nesehnuti.cz, +420 732 427 243

Marek Hadrbolec, Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz, +420 777 524 944


F*ÉRA NESEHNUTÍ
Podtitul programu F*ÉRA zní “protože rovnost je fér”. Stereotypy o mužích a ženách si děti osvojují už ve velmi útlém věku a mají vliv na celý jejich další život, na jejich životní volby i osobní a pracovní směřování. 

  • Věříme, že lidé jsou v dospělosti spokojenější, pokud si mohou svobodně zvolit svou životní dráhu a nejednají hlavně podle očekávání druhých a společnosti. 
  • Chceme, aby nejen studující měli možnost přistupovat jak k sobě, tak ke svému okolí bez předsudků stereotypních a očekávání, a aby měli stejnou možnost rozvíjet své schopnosti a talenty.
  • Vnímáme, že naši společnost tvoří široká paleta různorodých individualit. Snažíme se spoluvytvářet prostor, kde se všichni vzájemně respektují a naslouchají si.
  • Usilujeme proto o změny ve vzdělávání, protože tyto aspekty vznikají a jsou ovlivňovány už od nejútlejšího dětství.

Cejla
Galerii Cejla tvoří kurátorský kolektiv (Monika Rygálová, Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková, Bára Ilič a Risto Ilič), který spojuje společná zkušenost studia na FaVU, zájem o současné umění, jeho socio-ekonomický kontext a především vůle participovat na lokálním kulturním dění. Hlavním cílem galerie je rozšířit brněnskou nabídku příležitostí pro mladou uměleckou generaci a absolventstvo a přispět tak k obohacení místní kulturní scény.

Eea And Norway Grants@3x