Skip to main content
Tiskové zprávy

Happening „Stop sexismu v ulicích“

Ve středu 28. února v 15:00 hod. byla před Slévárnou Vaňkovka na ulici Ve Vaňkovce v Brně pouličním happeningem zahájena nová kampaň NESEHNUTÍ „Stop sexismu v ulicích“. Happening, stejně jako celá kampaň upozornil na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně. Vybraná reklama byla symbolicky přeznačena a následně účastnice a účastníci happeningu vyrazili do ulic centra Brna a rozdávali informačními letáčky o zahájené kampani.
K utvrzování stereotypních představ o mužích a ženách dochází i v dnešních dnech. Typickým příkladem je reklama, která se ve snaze upoutat pozornost uchyluje ke zkratkovitým sdělením. Často k tomu používá stereotypy typu „expert nebo odborník, který radí ženě“ a proti tomu „bezradná žena v kuchyni“. Ty potom upevňují společenské předsudky a stávající nerovnosti.
Výrazným problémem je potom využívání sexuality jako levného lákadla – tvůrci, kteří nevědí, jak reklamou upoutat, sáhnou nakonec k obrazu polonahé ženy, tedy spíše fragmentů jejího těla, s představou, že toto výrobek prodá. „Feministická kritika sexismu nechce tabuizovat tělo nebo sex, ale rozhodně chce poukázat na to, že žena není jenom tělo, v horším případě jen jeho část, tak, jak se nám reklamy snaží namluvit,“ doplňuje dobrovolnice NESEHNUTÍ Alžběta Možíšová, která se tématem sexismu v reklamě dlouhodobě zabývá.
Cílem kampaně Stop sexismu v ulicích, který zaštiťuje organizace NESEHNUTÍ Brno – program Ženská práva jsou lidská práva, je upozornit širokou veřejnost na stereotypní zobrazování mužů a žen v reklamě. A rovněž na využívání těla v reklamě jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na chybějící souvislost s propagovaným výrobkem. Kampaň se zaměří na monitoring problematických brněnských reklam, na něž chce upozornit formou pouličních happeningů. „Již dlouhou dobu si všímáme billboardů v Brně a shodli jsme se na tom, že k nim nemůžeme zůstat lhostejní,“ tvrdí koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva Kristýna Pešáková.
První z happeningových akcí se uskutečnila už ve středu 28. února od 15 hodin, kdy bylo poukázáno na billboardovou reklamu v blízkosti Galerie Vaňkovka. Transparentem byl na chvíli přeznačen inkriminovaný billboard, aby ztratil svůj sexistický podtext. Následně účastníci a účastnice happeningu vyrazili do centra města, kde rozdávali letáky informující o započaté kampani.
Pouhým poukázáním na nevhodnou reklamu akce ale nekončí. Rovněž bude oslovena firma, jejíž reklama je sexistická a Rada pro reklamu a bude podán oficiální podnět ke stažení billboardu. „Happening je začátkem systematické kampaně za odstranění sexistických billboardů a reklam z našeho okolí,“ přibližuje Kristýna Pešáková. Po happeningu bude 10. února následovat také beseda s Alžbětou Možíšovou, která se zabývá tematikou genderu v reklamě.
Sexismus v reklamě je dlouhodobě kritizován také ze strany Evropské unie – připomeňme například nedávnou iniciativu Evropského parlamentu, který upozornil na nutnost odstranit genderové stereotypy v reklamách. Zákazy či nařízení určují, co je v reklamách přípustné a zákonné, nicméně tato pravidla jsou mnohdy obcházena či přímo porušována. Porušení přitom nejsou dostatečně kontrolována ani postihována. U příležitosti českého předsednictví EU je tedy nejvhodnější příležitost poukázat na diskriminaci a sexistický přístup, který v reklamách stále přetrvává.
O programu Ženská práva jsou lidská práva:
Program se snaží o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o ženách a mužích a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do každodenního života.
Více informací:
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425
Příloha :
Dopis firmě
, která nechala zhotovit sexistický billboard.