Skip to main content

Délka EVS: 12 měsíců
Předpokládaný odjezd: 1. 1. 2019 (dle individuální domluvy)
Místo: Gruzie, Tbilisi
Hostitelská organizace: Go Group Media
Věk zájemce/kyně: 18-30 let
 
Hledáme aktivního mladého člověka se zájmem o region jižního Kavkazu, se zájmem o rozvoj nezávislé žurnalistiky, práci se sociálními sítěmi, fotoreportáže a reportážní video, o PR či datovou žurnalistiku a analytickou práci, ale také o práci nevládních organizací v tématu lidských práv, etnických konfliktů, ochrany životního prostředí a s chutí podílet se na rozvoji občansky hodnotných projektů.
 
Hostitelská organizace Go Group Media, Tbilisi

 • http://gogroupmedia.net
 • Rozvoj kvalitní nezávislé žurnalistiky v Gruzii a dalších regionech jižního Kavkazu
 • Podpora občanské žurnalistiky jako způsobu překonávání etnických konfliktů
 • Žurnalistika zaměřená na znevýhodněné skupiny (sociálně vyloučené minority, oběti konfliktů, lidé s tělesným nebo mentálním handicapem, náboženské minority apod.)
 • Vytváření zpravodajství a reportáží z regionů jižního Kavkazu, zpravodajství z konfliktních oblastí pro mediální platformu https://jam-news.net
 • Vzdělávání mladých novinářů/ek, síťování napříč regiony jižního Kavkazu, podpora dialogu
 • Natáčení krátkých dokumentů a videí zaměřených na tabuizované problémy společnosti, na život menšin či život v konfliktních oblastech

 
Obsah dobrovolné práce
1. Spolupráce při zajišťování aktivit organizace. Konkrétní podoba se bude odvíjet od osobnostního profilu uchazeče/ky a od domluvy.

 • Pomoc při sběru žurnalistického materiálu (komunikace s místními), podíl na zpracování materiálu a tvorbě výstupů (články, reportáže, fotografie, videa,..)
 • Účast na týmových poradách, účast na výjezdech do regionu
 • Hledání žurnalistických námětů a témat, vlastní iniciativa
 • Podíl na propagaci aktivit organizace, možnost podílet se na hledání zdrojů pro aktivity organizace
 • Pomoc s organizací vzdělávacích aktivit žurnalistů a žurnalistek a se síťováním v regionu
 • Správa sociálních sítí, datová žurnalistika
 • Administrativní podpora v kanceláři organizace

 
2. Realizace vlastního projektu
Projekt by se měl dotýkat problematiky konfliktů (etnických či politických), ochrany práv menšin (etnických či sociálních) či témat spojených s nezávislou žurnalistikou. Jeho konkrétní podoba bude záviset na vlastním navržení uchazeče/ky. Stěžejním zůstává, aby byl přínosný jak pro vysílající, tak přijímající organizaci a rozvíjel Vaše osobní zájmy.
Výstupy projektu budou v průběhu a po skončení odpovídajícím způsobem představeny jak v Gruzii, tak v ČR (veřejná beseda, promítání, publikace článků, názorová diskuze, výstava apod.)
 
3. Spolupráce s vysílající organizací NESEHNUTÍ
V rámci dobrovolné služby počítáme se zapojením do aktivit NESEHNUTÍ v regionu:

 • výjezdy do regionů, v nichž NESEHNUTÍ působí, setkávání se se spolupracujícími NNO
 • podíl na přípravě několikadenní akce s názvem BarCamp, jež proběhne v Gruzii
 • zpracování dat z terénu
 • účast na pravidelných poradách organizace po skypu

Ideální profil dobrovolníka či dobrovolnice

 • Zájem o region jižního Kavkazu, zájem o téma lidských práv
 • Nadšení a otevřenost pro nové věci, chuť učit se novému a sdílet své znalosti s ostatními
 • Samostatnost a schopnost přicházet s vlastními nápady,
 • Schopnost pracovat individuálně i v týmu
 • Flexibilita a zodpovědnost, ochota komunikovat s lidmi z odlišného kulturního prostředí
 • Zkušenost s žurnalistikou – psaní článků, (video)reportáže, blog
 • Dovednost fotografovat či pořizovat videa
 • Zkušenost s PR, práce se sociálními sítěmi či datovou žurnalistikou (Google, FB Analytics)
 • Znalost ruského jazyka a alespoň základy anglického jazyka

O Evropské Dobrovolné Službě:

 • proplacení 90 % z cestovních nákladů na místo a zpět
 • zajištění a hrazení ubytování
 • kapesné + stravné v min výši 155 EUR měsíčně
 • jazykový kurz gruzínštiny
 • pojištění a náklady na realizaci aktivit
 • mentor/ka a koordinátor/ka z hostitelské organizace

Před začátkem stáže absolvujete v ČR předodjezdové školení a informační schůzku o reáliích regionu i sdílení osobní zkušenosti z praktického života v Gruzii.
V případě zájmu o EDS prosím zašlete: strukturovaný životopis, dvě kontaktní osoby, které mohou podat reference na Vaši osobu, motivační dopis a návrh Vašeho projektu.
 
Vše zašlete e-mailem nejpozději do 5. 12. 2018 na adresu pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz.
Vybraní zájemci a zájemkyně budou pozváni na osobní rozhovor, jehož součástí bude prodiskutování konkrétního záměru.
Rozhovory se uskuteční 12. prosince 2018 v kanceláři NESEHNUTÍ na Tř. Kpt. Jaroše 18 v Brně.