Skip to main content
Tiskové zprávy

Hobby market nehraje s územním plánem

By 2006-04-107 září, 2020No Comments

Od dnešního dne se stavební úřad v městské části Brno-Ivanovice vypořádává s pádnými připomínkami, které uplatnili v územním řízení občanská sdružení, starostka Ivanovic i někteří jednotliví občané. Občané, sdružení ani starostka si nepřejí stavbu obřího nákupního centra v těsné blízkosti obytné zástavby. Svoje připomínky mohli účastníci řízení uplatňovat do pátku 7. dubna, a nyní je tedy na stavebním úřadu, aby rozhodl. Vyjádření odhalují skutečnost, že umístění Hobby marketu by bylo v příkrém rozporu s územním plánem i s vyhláškou chránící zeleň. Investor (který se stále skrývá za developerské firmy) navíc nemá v pořádku ani smlouvy s vlastníky pozemků, na nichž chce stavět. Podle ekologické organizace NESEHNUTÍ je umístění stavby zcela nepřípustné.
Dnešním dnem pokračuje kauza plánované výstavby Hobby marketu (hypermarketu pro kutily) v Brně-Ivanovicích do nové fáze. Nastává hodnocení podaných připomínek do územního řízení. Ivanovický stavební úřad obdržel mimo jiné i vyjádření od občanského sdružení NESEHNUTÍ a od starostky městské části. „Připomínky podalo i naše místní sdružení a přibližně stovka obyvatel Ivanovic, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká,“ říká Petra Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice. Tato vyjádření nyní musí konfrontovat s dokumentací, kterou dodal investor. „Dokumentaci jsme podrobně prostudovali a zjistili jsme, že záměr je v absolutním rozporu s územním plánem,“ upozorňuje na nejvážnější připomínku Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Investor se totiž rozhodl stavět hypermarket s prodejní plochou přes 10 000 m2. To však není v dané ploše dle platného územního plánu možné. Stavebník se rozhodl zamlžit tento rozpor označením části prodejní plochy názvem „sklad“, a snížit tak prodejní plochu na 6 700 m2. Přiznává však, že sklad bude prodejní a tím usvědčuje sám sebe, neboť dle odborné literatury je prodejní plocha: „Hrubá podlažní plocha maloobchodního zařízení, kde při prodeji zboží dochází ke kontaktu se zákazníkem“. Ani v případě prodejní plochy mezi 5 000 – 10 000 m2 by však záměr s územním plánem nesouhlasil neboť neexistuje regulační plán, který by takovou výjimku v tomto území povoloval. „Je to jednoduše tím, že Ivanovice jsou klidovou oblastí a i územní plán Brna myslí na jejich ochranu před ničením životního prostředí,“ vysvětluje Koželouh.
Územní plán však není jediným závazným předpisem, který by umístění stavby hrubě porušilo. Záměr je v rozporu s vyhláškou o zeleni ve městě Brně, neboť se investor neobtěžoval s inventarizací a zhodnocením zeleně a nezavázal se k náhradě stromů či keřů, pokud by je stavbou zničil. Předložená dokumentace dále neobsahuje ani sebemenší specifikaci důležitých skutečností, jako jsou počty a umístění venkovních světel, a dokonce se zcela vyhýbá popisu reklamního pylonu, který by se jistě stal nechtěnou dominantou krajiny. Ještě závažnější je fakt, že řada smluv o budoucích kupních smlouvách mezi vlastníky pozemků a developery zastupujícími investora již před několika měsíci vypršela. Umístění stavby by tedy porušilo stavební zákon i vlastnická práva občanů. „Na základě zjištěných skutečností pevně věříme, že stavební úřad v Ivanovicích vydání územního rozhodnutí odmítne,“ uzavírá Koželouh.
Proti výstavbě, která by přinesla výrazné zhoršení životního prostředí (doprava, znečištění ovzduší, hluk) a poškodila by nenávratně i krajinný ráz zachovalé příměstské obytné lokality, ostatně protestují i místní občané. Více než 72 % (426 lidí) z nich vyjádřilo svůj nesouhlas v sociologickém průzkumu pořádaném Katedrou environmentálních studií FSS MU a dalších více než 300 občanů podepsalo protestní petici. Proti stavbě se postavila i starostka Brna-Ivanovic Eva Slavíková. Skutečný investor se však stále skrývá za developerské firmy. NESEHNUTÍ, starostka i sdružení Klidné Ivanovice proto oslovily možné provozovatele hypermarketu (společnosti Bauhaus, Baumax, Hornbach, OBI, Globus-baumarkt a Mountfield), ale do dnešního dne se k záměru nikdo nepřihlásil.
Více informací:
Jiří Koželouh (723 559 495) – NESEHNUTÍ
Petra Täuberová (777 794 801) – sdružení Klidné Ivanovice
Eva Slavíková (602 503 557) – starostka MČ Brno-Ivanovice