Skip to main content

Radní města Brna, městské části Tuřany a Chrlice i nevládní organizace NESEHNUTÍ upozorňují na problémy, které by způsobily plochy pro nové hypermarkety těsně za hranicemi Brna. Ty se objevily v návrhu nového územního plánu města Modřice poblíž stávajícího obřího nákupního centra Olympia a mají být také napojeny na dálnici D2.
Město Brno dlouhodobě trpí nerovnoměrným rozmístěním obchodů na svém území. Velká nákupní centra jsou koncentrována v severní a zejména pak jižní části Brna a za hranicemi města v obci Modřice a stahují k sobě zákazníky z obchodů v centru města i městských částí.
Kvůli tomu za posledních 10 let zaniklo v Brně 850 menších obchodů[1], většina městských částí má nyní nedostatek prodejen. Lidé musí nakupovat v hypermarketech a dvě třetiny z nich využívají k nákupu osobní automobil[2]. To vede k nárůstu dopravy a znečištění ovzduší.
U dálnice D2 na Bratislavu jsou už dnes Avion Shopping Park, IKEA, Olympia a několik dalších velkých obchodů. Auta s návštěvníky a návštěvnicemi těchto nákupních center představují 40 % osobní automobilové dopravy na tomto úseku dálnice D2[3]. Zatížená dálnice však byla státem postavena jako spojení Brna a Bratislavy. Umístění nových ploch pro hypermarkety dopravní problémy prohloubí.
Proto brněnští radní, rady městských částí i nevládní organizace požadují po Modřicích vyřazení záměrů z návrhu územního plánu.
Hana Chalupská z NESEHNUTÍ k tomu řekla: Pokud chce vedení města Brna plnit svůj program a řešit znečištění ovzduší, přebujelou dopravu a nepodporovat vznik dalších hypermarketů, bude muset Modřicím nerozumný nápad vymluvit. Další nákupní centra nalepená na hranice města mohou totiž plány na zlepšení kvality života vážně zkomplikovat.“
Negativní vyjádření k modřickému územnímu plánu schválila i Rada Statutárního města Brna na svém úterním zasedání. „Obří nákupní zóna u Modřic už teď způsobuje Brnu dopravní komplikace. Pro její další rozšiřování, navíc na kvalitní orné půdě, nevidíme jediný důvod,“ komentuje záměr sousedního města Martin Ander, náměstek primátora města Brna.
 
Kontakt:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
 
Poznámky:
[1]              Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf
[2]              Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2009: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-na-uzemi-mesta-brna/pruzkum-maloobchodu/
[3]              Oznámení a Dokumentace k hodnocení vlivu záměrů v předmětné lokalitě na životní prostředí (např. rozšíření Olympie – 4. a 5. etapa, Rozšíření IKEA atd.) – k dohledání zde: http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp