Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, brněnských občanských iniciativ

a Frank Bolda

ze dne 17.září 2014

Za první týden kampaně www.dobrazaloba.cz vysbíralo NESEHNUTÍ spolu s dalšími brněnskými iniciativami více než  polovinu celkové částky na právní služby spojené spodáním žaloby na Aktualizaci stávajícího územního plánu. Iniciativy usilují o zrušení Aktualizace zejména kvůli negativním dopadům plánovaných změn na zeleň, ráz města a ovzduší.
 
NESEHNUTÍ spustilo v pondělí 8.9.2014 aplikace, která usnadňuje odeslání finanční podpory. V Brně tak došlo k dosud málo vídanému spojení dárcovské IT aplikace s možností přímo ovlivnit dění ve svém bezprostředním okolí. Za prvních 5 dní od spuštění platbu odeslalo  266 lidí, což dokládá srozumitelnost a bezpečnost aplikace.
Sami jsme překvapeni, že tak složitou věc jako je územní plán a právní procesy vnímá a podporuje tolik lidí, a nejen z Brna,” komentuje vývoj kampaně Lukáš Likavčan z NESEHNUTÍ a pokračuje, aplikaci využila i řada lidí z Prahy. Chápou snahu brněnských iniciativ zastavit dosavadní zastaralé koncepty a záměry a podpořit vznik nového plánu, který bude srozumitelný, projednaný s veřejností a ohleduplný k životnímu prostředí.
Cílovou částku chceme sesbírat do poloviny října a hned podat žalobu. Čím dříve ji podáme, tím spíš zabráníme povolení kontroverzních staveb. V propagaci portálu www.dobrazaloba.cznám tento týden pomáhají brněnské iniciativy roznosem letáků do 4000 schránek v lokalitách, které mohou být Aktualizací ovlivněny, říká Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
Iniciativy tvrdí, že Aktualizace ruší stávající ochranu zeleně, protože povoluje na území celého města za určitých podmínek výstavbu přímo v zeleni a ve vnitroblocích dovoluje stavbu parkovišť. Plochy zeleně zmizely a staly se plochami pro dopravu mimojiné kolem Červeného kostela nebo uprostřed třídy Kapitána Jaroše. Místní iniciativy se brání rovněž proti navyšování indexu podlažních ploch. Místní obyvatelé byli úspěšní u soudu, který zrušil účelové navýšení indexu podlažních ploch pro desetipatrovou stavbuve venkovské zástavbě Židenic. Aktualizace znovu index navýšila, vysvětluje důvody k žalobě Dušan Krátký ze sdružení Židenice pro občany.

Kontakty:

Hana Chalupská – koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ, 731 181 990

Lukáš Likavčan – koordinátor fundrisingové kampaně, NESEHNUTÍ, 778 018 785

Jiří Nezhyba – právník, Frank Bold, 775 154 073

Dušan Krátký – Židenice pro občany, 605 566 336