Skip to main content

Zástupci a zástupkyně odvážných a ambiciózních iniciativ podporovaných NESEHNUTÍm přijeli na studijní stáž 
Tisková zpráva NESEHNUTÍ, 20. listopadu 2019
Na pozvání NEzávislého Sociálně Ekologického HNUTÍ – NESEHNUTÍ přicestovali v těchto dnech  do České republiky zástupci a zástupkyně arménských a abcházských občanských iniciativ. Tito lidé se ve svých zemích věnují například ekologickým tématům,  ověřování pravdivosti informací a nezávislé sociální žurnalistice.
Na programu dvanáctidenní stáže mají setkání se zástupci českých neziskových organizací, nezávislých médií a dalších institucí. Stážisté a stážistky navštíví například redakce A2larmu a DeníkuN, Rádio svobodná Evropa, setkají se zástupci Greenpeace, Hnutí DUHA, Nadace Via i Limity jsme my a seznámí se s prací serverů Demagog.cz,  Manipulatori.cz a neziskovou organizací Post Bellum. Absolvují rovněž školení zaměřené na rozvoj facilitačních dovedností a problematiku ověřování informací.
Na jižním Kavkaze se tyto iniciativy věnují ekologickým a sociálním tématům. 
Fedor Kornienko z iniciativy Kalemon , se zaměřuje převážně na sociální long-reads. Kalemon je platformou pro dlouhé články (tzv. longreads), kde skrze osobní příběhy přibližují společností opomíjená témata. Podařilo se jim začít bořit tabu v arménské společnosti, když jeden z jejich článků spustil arménskou vlnu #meetoo, kdy se po silném osobním příběhu začaly ozývat desítky dalších žen, které zažily sexuální násilí. 
Hayk Grigoryan z nově založené neziskové organizace Green Armenia NGO, která  se snaží zmapovat odkaliště rudných dolů, které jsou v Arménii jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí, jejich cílem je, aby místní úřady zabezpečily a označily tato odkaliště a tlačí na rudné společnosti, aby tyto problémy s jedovatými látkami zodpovědně řešily.  
Ani Khachatryan z iniciativy Armenian Environmental Front, která vede dlouhý boj proti otevření zlatorudného lomu Amulsar na jihu Arménie u lázeňské vesnice Džermuk, kde probíhá blokáda příjezdových cest místními již  více než rok. 
Ani K. spolu s  Olegem Dulgaryanem z organizace Center for Community Mobilization and Support v Alaverdi přijeli do Česka krom načerpávání inspirace a sdílení zkušeností s českými neziskovými organizacemi také rozvíjet své facilitátorské schopnosti.
Zástupci abchazského sociálně kulturního fondu se věnují ekologickým a sociálním tématům, zejména ve městech Gagra a Picunda. Ve své další práci se chtějí zaměřit na boj s dezinformacemi, ověřování informací a fact-checking. Jedním z výstupů jejich studijního pobytu by měl být konkrétní plán aktivit zaměřených na toto téma.
Brněnská nevládní organizace NESEHNUTÍ pomohla iniciativám naplánovat občanské kampaně a poskytla jim i finanční podporu, aby kampaně a projekty mohly realizovat. Podpora občanským aktivitám spočívá také v odborných konzultacích, ve výměně zkušeností i v studijních pobytech u českých organizacích věnujících se obdobnému tématu. 
Věřím, že pokud použijeme stejné nástroje a přizpůsobíme je národním sociálním a politickým rozdílům, tak si díky těmto zkušenostem usnadníme naši práci a budeme schopni se vypořádat s našimi úkoly a cíli efektivněji a přiblížit se tak ke konečnému cíli – silné a prosperující občanské společnosti.uvedl jeden ze stážistů Fedor Kornienko z iniciativy Kalemon.
NESEHNUTÍ působí v oblasti jižního Kavkazu již osm let a za tuto dobu podpořilo více než čtyřicet nejrůznějších kampaní a projektů. 
Studijní pobyt i další aktivity NESEHNUTÍ na jižním Kavkaze jsou financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce. 
 
Kontakty:
Eva Jašková, NESEHNUTÍ, eva.jaskova@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ,  milan.stefanec@nesehnuti.cz
Jaromír Němec, NESEHNUTÍ, jaromir.nemec@nesehnuti.cz