Nezisková organizace NESEHNUTÍ ve spolupráci se slovenským občanským sdružením PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) dnes zahajuje provoz interaktivního webové stránky, jehož cílem je posílit budování komunit v České republice a na Slovensku. Stránka komunitylab.cz má propojovat české a slovenské občanské iniciativy i dobrovolná sdružení, která se zabývají obecně prospěšnými tématy.

“Upozorňujeme na to, že v České republice i v zahraničí existují početné iniciativy lidí, které se věnují společensky prospěšným aktivitám. K tvorbě nové platformy nás vedlo zjištění, že o sobě řada iniciativ navzájem neví a své aktivity tak nemohou efektivně propojovat,” osvětluje pozadí vzniku platformy Mariana Zbořilová z NESEHNUTÍ.

Součástí webové platformy komunitylab.cz je mapa iniciativ, která má usnadnit síťování jednotlivých komunit. K mapě se mohou připojit organizace, dobrovolná sdružení i samotní aktivní lidé. Už dnes tam najdete například koalici věnující se udržitelné dopravě ve městě nebo organizaci pracující s příchozími a podporující myšlenky tolerance ve společnosti. Mapa je určena především pro iniciativy, která podporují kulturní život v lokalitě a aktivizují místní komunitu.

“Nechceme proti ostatním bojovat, jen zviditelnit aktivní lidi, kteří se snaží podporovat společenskou změnu na lokální i na celostátní úrovni. Jejich hlas dnes není ve veřejném prostoru dostatečně slyšet. Na sociálních sítích to může vypadat tak, že všichni lidé v Česku mají strach z odlišnosti anebo se nezajímají o dění kolem sebe, což ale dle naší zkušenosti není pravda,” dodává Mariana Zbořilová.

V reálném světě se mohou lidé z českých, slovenských i dalších zahraničních komunit setkat na BarCampu NESEHNUTÍ v Brně 18. až 19. května 2018. Jeho tématy budou právě místní komunity a přátelský veřejný prostor ve městě. Na Slovensku proběhne neformální setkání iniciativ v rámci festivalu Face to Face 26. a 27. dubna v Bratislavě.

Součástí aktivit zaměřených na budování komunit byl 24hodinový Social Good Hackathon, který proběhl loni v říjnu v Brně. V roce 2018 vyjde první příručka zabývající se budováním komunit v českém a slovenském jazyce. Představí příklady vzniku a rozvoje komunit u nás, na Slovensku i jinde ve světě.

Kontakty:
Mariana Zbořilová, mariana@nesehnuti.cz, NESEHNUTÍ
Katarina Bajzíková, katarina@pdcs.cz, PDCS