Skip to main content

Nezisková organizace NESEHNUTÍ ve spolupráci se slovenským občanským sdružením PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) dnes zahajuje provoz interaktivního webové stránky, jehož cílem je posílit budování komunit v České republice a na Slovensku. Stránka komunitylab.cz má propojovat české a slovenské občanské iniciativy i dobrovolná sdružení, která se zabývají obecně prospěšnými tématy.

“Upozorňujeme na to, že v České republice i v zahraničí existují početné iniciativy lidí, které se věnují společensky prospěšným aktivitám. K tvorbě nové platformy nás vedlo zjištění, že o sobě řada iniciativ navzájem neví a své aktivity tak nemohou efektivně propojovat,” osvětluje pozadí vzniku platformy Mariana Zbořilová z NESEHNUTÍ.

Součástí webové platformy komunitylab.cz je mapa iniciativ, která má usnadnit síťování jednotlivých komunit. K mapě se mohou připojit organizace, dobrovolná sdružení i samotní aktivní lidé. Už dnes tam najdete například koalici věnující se udržitelné dopravě ve městě nebo organizaci pracující s příchozími a podporující myšlenky tolerance ve společnosti. Mapa je určena především pro iniciativy, která podporují kulturní život v lokalitě a aktivizují místní komunitu.

“Nechceme proti ostatním bojovat, jen zviditelnit aktivní lidi, kteří se snaží podporovat společenskou změnu na lokální i na celostátní úrovni. Jejich hlas dnes není ve veřejném prostoru dostatečně slyšet. Na sociálních sítích to může vypadat tak, že všichni lidé v Česku mají strach z odlišnosti anebo se nezajímají o dění kolem sebe, což ale dle naší zkušenosti není pravda,” dodává Mariana Zbořilová.

V reálném světě se mohou lidé z českých, slovenských i dalších zahraničních komunit setkat na BarCampu NESEHNUTÍ v Brně 18. až 19. května 2018. Jeho tématy budou právě místní komunity a přátelský veřejný prostor ve městě. Na Slovensku proběhne neformální setkání iniciativ v rámci festivalu Face to Face 26. a 27. dubna v Bratislavě.

Součástí aktivit zaměřených na budování komunit byl 24hodinový Social Good Hackathon, který proběhl loni v říjnu v Brně. V roce 2018 vyjde první příručka zabývající se budováním komunit v českém a slovenském jazyce. Představí příklady vzniku a rozvoje komunit u nás, na Slovensku i jinde ve světě.

Kontakty:
Mariana Zbořilová, mariana@nesehnuti.cz, NESEHNUTÍ
Katarina Bajzíková, katarina@pdcs.cz, PDCS