Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 17.září 2009

Dnes večer se na zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Ivanovice odehraje souboj o důležitou úpravu Územního plánu města Brna. Úpravu umožňující umístění blíže nespecifikovaného obchodního zařízení v severní části lokality mezi ulicemi Černohorská, Hradecká a Řečkovická navrhuje architektonická kancelář Pelčák a partner. Zvětšením plochy pro služby v této lokalitě chtějí projektanti získat místo pro výstavbu dalšího nákupního centra či podobného zařízení. To by se tak stalo třetím podobným záměrem areálu v Ivanovicích. Spolu s plánovaným hobby marketem Bauhaus a obchodně-výrobním areálem by tak komerčně vytěžilo i poslední zbytek plochy. Ivanovice by se tak staly obchodní zónou se zhoršujícím se životním prostředím.

O návrhu na úpravu územního plánu Ivanovic se bude mluvit na dnešním zasedání místního zastupitelstva, které začne na ivanovické radnici (Mácova 3) v 18.00. Ivanovické zastupitelstvo se návrhem na úpravu ploch již jednou zabývalo. Politická reprezentace se shodla, že je nutné posoudit případnou úpravu ploch v územním plánu až na základě objasnění záměru. Návrh tedy vrátilo Magistrátu města Brna (jako úřadu odpovědnému za územní plánování v Brně) s žádostí o specifikaci plánované komerční zástavby. Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu však oznámil, že nehodlá zástupcům a zástupkyním veřejnosti nic objasňovat, nebude čekat na jejich konečný názor a úpravu provede.
Několik zastupitelů a zastupitelek však hodlá na zítřejším zastupitelstvu otázku znovu nastolit. „Není možné posuzovat něco o čem nemáte dostatek informací. Magistrát nám nehodlá poskytnou potřebné informace a odmítl též poslat na jednání svého zástupce. V této situaci nezbývá než hlasovat proti provedení úpravy,“ komentuje situaci zastupitelka Eva Slavíková, která hlasovala proti už při minulém projednávání. Magistrát však může dle platných předpisů provést úpravu i proti vůli ivanovického zastupitelstva. „Magistrát by toto silové řešení neměl používat. Máme právo rozhodovat o naší městské části. Magistrát by s námi měl vést dialog a brát ohled na náš názor dříve než rozhodne o úpravě, která může Ivanovice poškodit,“ doplňuje Slavíková.

Úprava územního plánu směřuje k dalšímu (v pořadí již třetímu) záměru velkého nákupního centra v lokalitě mezi ulicemi Černohorská, Hradecká a Řečkovická. Na jihu lokality prosazují developeři obří hobby market Bauhaus, ve středu pak zatím nespecifikovaný obchodně-výrobní areál. Sever je stále určen převážně pro bydlení. Úprava však kalkuluje se zmenšením plochy pro bydlení a naopak zvětšením plochy pro služby a obchod. „Developeři hodlají vytěžit z území co nejvíce zisku. Dopady na obyvatelstvo, strukturu sídla i ráz krajiny jsou pro ně vedlejší,“ říká Jiří Koželouh, který se v NESEHNUTÍ zabývá ekologickými dopady expanze nákupních řetězců.

V případě realizace všech zamýšlených záměrů by vznikla souvislá nákupní zóna, do níž by jezdilo denně přes 2 500 vozidel se zákazníky a více než dvě desítky těžkých nákladních vozidel, které by se přidaly k tisícům automobilů mířícím do hypermarketu Globus a baumarktu v jihovýchodní části Ivanovic. Výsledkem by bylo další zatížení tranzitní silnice I/43 a zejména již dnes přetížené křižovatky s ulicí Řečkovickou. Doprava by navíc vyvolala porušení v současnosti velmi těsně dodržovaných limitů prašnosti. Záměry by se neobešly bez kácení stromů, likvidace kvalitní zemědělské půdy, travních porostů a zahrad.

Více informací: Eva Slavíková, zastupitelka – mob: 739 411 325; Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ – e-mail: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, mob.: 723 559 495