Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 21.května 2009
Kyselé ovoce sklidil developer v brněnské městské části Ivanovice. Krajský úřad totiž nařídil posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) na plánovaný soubor bytových domů na okraji Ivanovic. Takový vývoj developerského záměru jeho předkladatel pravděpodobně nečekal, neboť záměry podobné velikosti ne vždy prochází kompletním procesem EIA. V tomto případě byly ovšem pádné důvody. Developer záměru (firma zároveň spojená s výkupy pozemků i prosazováním záměru hobby marketu BAUHAUS v blízké lokalitě) totiž podala oznámení v katastrofálním stavu, který neumožňoval zodpovědně posoudit dopady výstavby na životní prostředí. Na nedostatky a kumulace s jinými kontroverzními záměry upozorňovalo NESEHNUTÍ, místní občanská sdružení a také dvě desítky občanů a občanek Ivanovic. Veřejnost požadovala právě řízení EIA.Developer záměru bytových domů v Ivanovicích se musí v těchto dnech srovnat s povinností zpracovat dokumentaci EIA a nechat svůj záměr posoudit nezávislým odborníkem. Důvodem jsou nejasné dopady záměru na životní prostředí způsobené silně nekvalitním oznámením záměru. Zpracovatel očividně zrecykloval podklady k záměru „Bytové domy – výhledy Ivanovice“ i celé pasáže z již dříve staženého oznámení tohoto záměru z roku 2008. Kromě toho je v oznámení řada nejasností (například důvody zvýšení počtu parkovacích míst při snížení počtu bytů oproti záměru z minulého roku, bilance ploch je uváděna na různých místech oznámení různě apod.). „NESEHNUTÍ se domnívá, že posuzování vlivu na životní prostředí je závažný proces a musí být prováděn zodpovědně. Není možné připustit recyklaci starších oznámení. Nedostatky oznámení vzbuzují obavy z neočekávaných problémů v případě realizace stavby. Proto NESEHNUTÍ požadovalo pokračování procesu EIA a odstranění nedostatků v záměru,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Podobný požadavek vyjádřila i místní občanská sdružení Klidné Ivanovice a Sdružení za rozvoj Ivanovic a také 18 obyvatel a obyvatelek městské části. Také orgány státní správy upozornily na dopravní komplikace spojené se záměrem, ohrožení kvality ovzduší a nutnost zabývat se živými organismy v lokalitě plánované stavby. Krajský úřad vyslyšel námitky občanů a občanek i úřadů a poslal plánované bytové domy do řízení EIA.
Developer záměru Moravská stavební – Invest, a.s. je firma spojená i s dalšími záměry v lokalitě mezi ulicemi Černohorská, Řečkovická a Hradecká v Brně-Ivanovicích. Jde zejména o záměr výstavby hobby marketu BAUHAUS na kterém spolupracuje s firmou Fuertes Development, s.r.o. Kromě toho firmy prosazují i záměr výstavby blíže neurčeného velkoplošného obchodního zařízení mezi plánovaným hobby marketem a plánovanými bytovými domy. V případě realizace všech zamýšlených záměrů by vznikla souvislá nákupní zóna, do níž by mělo denně přijet 2 500 vozidel se zákazníky a 20 těžkých nákladních vozidel, které by se přidaly k tisícům automobilů mířícím do hypermarketu Globus a Baumarktu v jihovýchodní části Ivanovic. Výsledkem by bylo další zatížení tranzitní silnice I/43 a zejména již dnes přetížené křižovatky s ulicí Řečkovickou. Doprava by navíc vyvolala porušení v současnosti velmi těsně dodržovaných limitů prašnosti. Záměry by se neobešly bez kácení stromů, likvidace kvalitní zemědělské půdy, travních porostů a zahrad. Vzniká i riziko přetížení kanalizační sítě v důsledku výrazného zvýšení povrchového odtoku ze zpevněných ploch, které nahradí plochy doposud nezpevněné.
„Ve všech případech postupují developeři v rozporu s územním plánem. Hobby market chtějí prosadit s prodejní plochou větší než dovoluje územní plán, bytové domy chtějí stavět na pozemcích, kde není možná zdaleka tak intenzivní zástavba a plánovaná velkoprodejna z části zasahuje plochy neurčené pro obchod,“ popisuje situaci Koželouh. Navíc developeři ignorují názory místních občanů. Proti záměru výstavby hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo.
„Developeři stále nenašli odvahu zahájit skutečný dialog s obyvateli a obyvatelkami Ivanovic. Využívají pouze silová řešení a snaží se prosadit své do poslední chvíle utajované a nekonzultované záměry. Nevalná kvalita podkladů pro posuzování vlivu na životní prostředí prozrazuje nakolik developerům na Ivanovicích záleží a nakolik ho berou jen jako prostor pro realizaci byznysu. Jak se však ukazuje nedostatek respektu k zákonům a k místní komunitě, stejně jako liknavost při přípravě záměrů začíná u úřadů narážet.“ komentuje jednání investora Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací: Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ ( jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495)