Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 20.května 2011.Nevládní organizace NESEHNUTÍ obdržela dopis od tajemnice Úřadu městské části Brno-Ivanovice vyjádření k nezákonné stavbě BAUHAUSu v této městské části (viz příloha). Tajemnice uvádí, že úřad nehodlá proti výstavbě zakročit a stavbu nechá pokračovat. Odpověděla tak na dopis NESEHNUTÍ a místních občanů a občanek, který shrnoval právní důvody k zastavení výstavby hobby marketu BAUHAUS, která není aktuálně podepřena žádným platným povolením.

Městský soud v Praze přitom již rozhodl o tom, že podezřelý certifikát vydaný na stavbu BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích musí přezkoumat ministerstvo pro místní rozvoj. Podle správního řádu se tím pádem musí přerušit výstavba a počkat na rozhodnutí ministerstva. Ivanovický úřad však nehodlá podniknout nic a pouze poslal dopis na Magistrát města Brna s dotazem, jak má postupovat. Ministerstvo pro místní rozvoj – oslovené obyvateli a obyvatelkami Ivanovic – zatím mlčí. „Tajemnice se mýlí, když tvrdí, že zákon neříká, jak se má postupovat v případě odvolání proti certifikátu. Platný správní řád jasně říká, že odvolání proti správnímu rozhodnutí má odkladný účinek. Pokud soud stanovil, že certifikát má povahu správní rozhodnutí, vztahuje se na něj správní řád,“ řekl Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. „Soud přehodil zodpovědnost na úřady a ty si ji přehazují mezi sebou jako horký brambor. Firma BAUHAUS se tváří, že žádný brambor neexistuje. Na poli vedle Ivanovic místo brambor roste nezákonná stavba. Taková situace je výsměchem místním občanům a občankám i nám všem, jenž neschopné úřady platíme ze svých daní,“ hodnotí situaci Jiří Koželouh. Firma BAUHAUS bez okolků využila popsané nečinnosti úřadů a pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. Hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Příloha: Sdělení tajemnice ÚMČ Brno-Ivanovice Více informací: Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495