Skip to main content

Série veřejných debat a performancí věnovaných tématům, která rozdělují českou společnost probíhá v Brně v rámci kampaně Prostor pro Spor organizace NESEHNUTÍ a Ústavu politologie FF UK. Debata, ve které se nad tématy genderu a feminismu setkali socioložka Eva Svatoňová, aktivistka Maja Vusilović a moderátor Petr Bittner nyní vychází jako podcast

Jak se z genderu stalo v Česku kontroverzní téma? Jak se jeho vnímání proměnilo v poslední dekádě? A jaká témata by pomohla překlenout tuto polarizaci? Nejen o tom debatovaly akademička Eva Svatoňová, která se genderu věnuje z pohledu polarizačního potenciálu a antifeministických kruhů, a publicistka a odborářka Maja Vusilović, která stála u vzniku několika feministických kolektivů, jako jsou Sdruženy, nebo magazínu Druhá směna.

“Způsob, jakým chce projekt Prostor pro spor vstoupit do veřejného prostoru, je unikátní tím, že vychází z trochu jiné akademické perspektivy. Ta nenahlíží na spor jako na něco negativního. Spory a jejich řešení bereme jako nedílnou součást zdravých demokratických procesů, bez kterých není možná emancipace ani boj za spravedlnost. Rozlišujeme dobré a špatné spory a zajímá nás, jak u některých témat přeměnit špatný spor za ten smysluplný,” vysvětlil v úvodu publicista a moderátor debaty Petr Bittner, který se na kampani podílí.

Klíčovým tématem debaty byla strategie, jak přemostit dialog mezi částí společnosti, která genderová témata přijímá, a majoritou, která je odmítá. Podle Maji Vusilović by naším cílem mělo být rozbití bipolárního vnímání celého konfliktu. “Všichni máme genderovou zkušenost a genderová témata nějak vnímáme. Z toho bychom měli vycházet v běžném dialogu. Ženy, které sedí v kolečku a povídají si o svých problémech, jsou politický dynamit… Každý a každá máme nějaká privilegia, ale je potřeba jich využít. Ať už při psaní článků nebo u večeře s oplzlým strýcem,” popsala publicistka, která do debaty přinesla i osobní zkušenost s feministickým hnutím v rodném Chorvatsku.

“U polarizačních témat je vždy na obou stranách 7 % přesvědčených. A těch 7 % se pokaždé ozve. Nám by mělo jít o to mluvit k té šedé části, která se silně nekloní ani na jednu stranu. I složitá témata jde vyprávět skrze hmatatelné věci, s nimiž se může většina lidí ztotožnit,” doplnila Eva Svatoňová.

Debatu doprovodila intervence do veřejného prostoru pořádaná feministickým kolektivem RFK. Součástí kampaně je kromě veřejných akcí také volně dostupná metodika nabízející nástroje pro hlubší pochopení a deeskalaci společenských konfliktů. Zaměřuje se na konstruktivní dialog a nenásilnou komunikaci spojenou s empatií.

Kontakt:
Marek Hadrbolec, Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz, +420 777 524 944


Projekt Prostor pro spor (dříve Olipol) je společný projekt Ústavu politologie FF UK a Nesehnutí. Zkoumá kulturalizaci politiky a dopady společenské polarizace na měnící pojetí lidských práv. V rámci projektu vyšla volně dostupná vzdělávací metodika na téma polarizace. Série performativních událostí a přednášek vzniká ve spolupráci s produkční a dramaturgickou platformou Terén, třetí scénou Centra experimentálního divadla v Brně. 

EEA-and-Norway_grants@3x