Skip to main content

NESEHNUTÍ vzniklo v roce 1997, a v Ukrajině působí už od roku 2014.

Pomáháme nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv. Podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy. Spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Vedle toho jsou našimi partnery lokální spolky aktivních občanů, řešící ochranu životního prostředí, pomoc obětem domácího násilí, transparentnost veřejných zakázek či pečují o sirotky. 

Ruská invaze do Ukrajiny ale povahu našeho působení ze dne na den změnila.

Jakou pomoc v Ukrajině aktuálně poskytujeme

 • Distribuce věcné podpory – zdravotnického, ochranného a dalšího materiálu přímo na místo 
 • Distribuce finanční podpory pro zajištění potřebného materiálu přímo v místě. Zajišťování zázemí (ubytování, kanceláře, technika) pro organizace jež se přesouvají do bezpečnějších částí Ukrajiny z „horkých“ oblastí 
 • Pomoc s evakuacemi aktivistům a jejich rodinám, kterým nezbývá než Ukrajinu aktuálně opustit
 • Podpora psychologické a zdravotnické pomoci ukrajinským přeživším sexuálního násilí


Konkrétní příklady již realizované pomoci

Pomoc ukrajinským přeživším sexuálního násilí

Šokující zprávy o sexuálním násilí, kterého se v okupovaných oblastech Ukrajiny dopouští ruští vojáci, nás vedou k tomu, že svou dosavadní podporu Ukrajiny zaměřenou na občanskou společnost rozšiřujeme také o pomoc všem přeživším znásilnění.

Aktuálně jsme navázaly*i jsme spolupráci se třemi ukrajinskými organizacemi, kterým poskytujeme finanční i další podporu, aby se k přeživším znásilnění dostala potřebná péče nejen v podobě lékařského ošetření, ale také pomoc psycholožek*ů či terapeutek*ů.

Podporované organizace

 • „Право на здоров’я“ (HealthRight International) в Україні provozuje v Užhorodu již druhým měsícem centrum pomáhající lidem přeživším různé druhy válečných zločinů, včetně těch sexuálních.
  Finanční prostředky od NESEHNUTÍ směřují právě na zajištění pomoci přeživším znásilnění. Těm se tak dostane nejen pomoci psychologů ve formě individuálních i skupinových terapií, ale také lékařské péče a vyšetření, např. v podobě testů na pohlavně přenosné choroby či jejich léčbu.
 • Organizace Diвчата se za běžné situace zaměřuje primárně na psychologickou pomoc ženám/dívkám, které se staly přeživšími sexuálního násilí. Pracují ale také s rodinami, jejichž člen/ka má zkušenost se sexuálním násilím. Od začátku války mají „v péči“ také několik osob mužského pohlaví. Zaměřují se také hodně na terapie s dětmi a teenagery se zkušeností sexuálního násilí. 
  Soustřeďují se na psychoterapie dlouhodobějšího charakteru a pomáhají přeživším s transportem do bezpečnějších částí Ukrajiny. Vedle přímé podpory přeživších se zaměřují také na práci s gynekology a policisty – cílem je jednak ovlivnit způsob, jakým jednají s přeživšími (prevence sekundární viktimizace), a také to, aby jim předávali info o možnostech psychologické podpory.
 • Organizace Славянское сердце (Slavjanské srdce) vznikla v roce 2014 ve Slavjansku a od počátku se soustředí na práci s přeživšími válečných zločinů, nejčastěji právě žen se zkušeností se sexuálním násilím. 
  Ve své práci vidí jako zásadní nejprve zajištění fyzického bezpečí, aby následně bylo možné poskytovat psychologickou pomoc. Proto poskytují přeživším úkryt v azylových místech, zdravotnickou i základní materiální pomoc a následně také péči psychoterapeutickou. Pracují přímo v terénu, v oblastech hraničících s frontou či v oblastech osvobozených od ruských jednotek.
  Pomoc pro Slavjanské srdce je o to aktuálnější, že v nedávné době byla jejich kancelář zasažena bombardováním, naštěstí se vše obešlo bez obětí na životech, ale organizace tak přišla o veškerou techniku a část zázemí.

Evakuace Krymských Tatarek*ů ze Lvova 

Realizovány celkem již tři evakuace, v přípravě je čtvrtá. Zvláště ohrožená skupina z etnického i politického hlediska. Mnoho z nich je na útěku opakovaně, protože již dříve je okolnosti donutily uprchnout z Krymu či Donbasu. O první evakuaci vznikl krátký dokumentární film. 

Evakuace organizujeme ve spolupráci s Tatarským Medžlisem (neformální krymský parlament). Při druhé evakuaci nás podpořil také Dopravní podnik města Brna a zajistil dopravu do ČR zdarma.

Dodávka purifikačních prostředků na čištění pitné vody do měst Mykolajiv a Kropyvnyckyj.

Do měst Mykolajiv a Kropyvnyckyj, kde je nyní pitná voda jen velmi těžko dostupná, jsme dopravili prostředky na její čištění. Ty spolu s mechanickými filtry přemění vodu z téměř jakéhokoliv zdroje na pitnou. Naši spolupracovníci nyní s pomocí těchto prostředků zajišťují přístup k pitné vodě zejména pro seniory a lidi se zdravotními omezeními.

Dodávky zdravotnického a ochranného materiálu pro Floru v Kropyvnyckém.

Ekologická organizace z Kirovohradské oblasti, která se rozhodla setrvat a poskytovat podporu civilistům a teritoriální obraně. Dodáváme léky, škrtidla, hemostatika, neprůstřelné vesty, přilby i další materiál. Vypraveny již 3 zásilky. 

Dodávka léků a zdravotnického materiálu do Mykolajivu. 

Do těžce zkoušeného Mykolajivu se nám podařilo vypravit tři zásilky léků. Odměnou nám bylo například toto děkovné VIDEO.

Finanční podpora pro Nakipelo

Nezávislé médium přinášející zpravodajství z Charkova a dalších bojových zón. Poskytujeme finanční podporu pro zajištění kontinuity fungování organizace. 

Finanční a materiální podpora pro Graty

Nezávislé médium, které přináší zpravodajství z oblastí zasažených válkou, zajištění finanční i materiální podpory – kromě terminálů Starlink také neprůstřelné vesty či satelitní telefon. 

Zajištění techniky a ubytování pro novinářku ve Lvově, korespondentku médií Graty a The Guardian

Terminály Starlink pro novináře a lidskoprávní organizace 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi se podařilo zajistit pro několik novinářských a lidskoprávních  organizací terminály Starlink pro satelitní připojení k internetu, aby mohly zůstat ve spojení i v případě přerušení běžných sítí ruskými jednotkami. 

Zajištění advokační cesty krymských aktivistek do ČR 

Při příležitosti zasedání OBSE ve Vídni skupina zástupkyň významných lidskoprávních organizací (Crimean Human Rights Group, Regional Center for Human Rights, „Almenda“, Human Rights House Crimea) prezentovala stav porušování lidských práv v Ruskem okupovaných územích v Ukrajině. 

Na zpáteční cestě se nám podařilo zajistit i setkání s českými médii a politiky. Setkaly se tak např. s ukrajinským velvyslancem, přijaty byly také na Ministerstvu zahraničí nebo u předsedkyně Poslanecké sněmony, Markéty Pekarové Adamové.

Zázemí pro lidskoprávní organizace ve Lvově 

Část organizací, jež sídlily v oblasti současných bojů již byla nucena uprchnout, nadále však chtějí pokračovat v činnosti v Ukrajině. Náš spolupracovník ve Lvově pro ně organizuje ubytování, kancelář a techniku potřebnou pro jejich práci. Aktuálně ve Lvově podporujeme např. Human rights house Crimea či Centre for civic education Almenda

Finanční podpora evakuace nemohoucích v Mykolajivě 

Poskytnuta finanční podpora na nákupy pohonných hmot našemu spolupracovníkovi v Mykolajivě, který převážel do bezpečí invalidy a seniory, kterým zdravotní stav nedovoloval se o sebe postarat. 

Individuální podpora lidskoprávních aktivistů a novinářů na útěku 

Individuálně cílená materiální či finanční podpora pro lidskoprávní aktivisty a novináře, kteří jsou na útěku na území Ukrajiny nebo podpora s ubytováním a hledáním práce v ČR. 


Tím ale naše podpora rozhodně nekončí.
K záchraně jednoho lidského života může stačit i pár set korun.
Přidejte se i Vy! Děkujeme.


KONTAKTY:

Robert Vlček, péče o dárkyně a dárce
robert@nesehnuti.cz +420 737 745 246 

Marek Hadrbolec, mediální koordinátor: 
marekh@nesehnuti.cz +420 777 524 944


Některé z těchto aktivit jsou podpořeny v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah akce nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá zodpovědnost z jeho strany.

version-web-EUPP_SecondTrio_Logo-2021-transparent-4
CS-Spolufinancovano-Evropskou-unii_POS
logo-FORS-cz_en_web_2017