Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby ze dne 21. srpna 2012

Bezpečně, různě a stále ještě velmi odlišně od české reality
Je doba dovolených. Často pobýváme v zahraničí a užíváme si přírodu, velkoměsta, seznamujeme se s kulturou cizích zemí. Už víme, co se kde vaří, obléká, tančí… A jak přicházejí děti na svět?
Brno, 8. července 2012 V brněnském Mamicentru se setkaly porodní asistentky, které zajímala právě ta poslední otázka. Odpovídat na ni přijely jejich kolegyně, pracující v porodnicích v zahraničí – Barbara Hanachová v britské Whipps Cross University Hospital a Alena Edmonds v nemocnici v Hastings na Novém Zélandě.
Obrat ve vývoji britského porodnictví nastal na počátku 90. let, kdy nová vláda začala podporovat pouze takovou péči, která je založena na vědeckých důkazech (tzv. evidence based care). Skupina dvanácti poslanců a čtyř odborných poradců tehdy provedla rozsáhlý výzkum, na jehož základě byl Parlamentu předložen návrh změn v porodnictví. Výsledkem je systém, který podporuje přirozený průběh těhotenství i porodu. Hlavní roli hraje vždy žena a její zdravotní stav, hlavními poskytovatelkami péče jsou porodní asistentky. Lékaři a lékařky přicházejí ke slovu až v případě komplikovaných těhotenství a porodů, nebo pokud si žena přeje např. epidurální analgezii.
“Pracuji v porodním centru, které spadá pod nemocnici. Máme tu 5 porodních pokojů, ročně se v nich narodí kolem 1000 dětí.  Péči u nás poskytují výhradně porodní asistentky. Takových center funguje v Británii mnoho, některá  jsou součástí nemocnice (paralelně s “klasickým” porodním sálem, jiná jsou samostatná” popisuje svou práci porodní asistentky v Londýně Barbara Hanachová.
Na Novém Zélandě bylo porodnictví vždy v historii vnímáno jako pomoc žena ženě, proto se i tady těhotné potkávají především s porodními asistentkami. Ty absolvují vysokoškolské studium a každoroční povinná školení. “Zatímco v Česku stále slýcháme, že porod je nebezpečný, na Novém Zélandu se zdůrazňuje, že porod je normální součástí života”, vysvětluje odlišnosti Alena Edmonds. “Porod je tak víc rodinná než medicínská záležitost – i když jsou dodržovány odborné standardy a porodnictví je velmi vyspělé, všichni se snažíme především podporovat ženu a během porodu ji ani dítě nerušit”. 
V obou zmíněných zemích lze porodit jak v nemocnici, tak v porodním domě či porodním centru nebo doma. V Británii vydalo tamější Ministerstvo zdravotnictví ohledně místa porodu oficiální stanovisko: „Všechny ženy by měly  mít možnost volby místa porodu, včetně možnosti bezpečného porodu doma, a stát jim pro jejich volbu zajistí podmínky.“
KONTAKTY:
Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, petra.sovova@iham.cz, 776 465 486
Zora Javorská, NESEHNUTÍ, místopředsedkyně České ženské lobby, zora@nesehnuti.cz, 606 722 988
Barbara Hanachová, porodní asistentka, Velká Británie, barbara.hanachova@email.cz
Alena Edmonds, porodní asistentka, Nový Zéland, damborska.alena@seznam.cz
_________________________________________________________________________
Česká ženská lobby:
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek