Skip to main content

Vydali*y jsme blog, kterého hlavní téma zpracovává problematiku genderových stereotypů a jak jsou tyto stereotypy provázány s genderově podmíněným násilím specificky ve školním prostředí.

Vysvětlujeme, co pojem genderově podmíněné násilí obsahuje a poukazujeme na jeho méně zřetelné a tedy náročněji identifikovatelné formy. Dále popisujeme jakým způsobem se toto násilí projevuje ze strany vyučujících směrem k studujícím, ale i mezi studujícími navzájem. Blog jsme taktéž zveřejnili na našich sociálních sítích.

Blog najdete zde: https://medium.seznam.cz/clanek/nesehnuti-stereotypy-a-genderove-podminene-nasili-na-skolach-1498