Skip to main content
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 18. května 2018

NESEHNUTÍ spouští unikátní webový portál www.moudramesta.cz s příklady dobré praxe z Česka i zahraničí. Příklady mají inspirovat místní politiky a političky ke včasné realizaci opatření, která pomohou městům zvládnout důsledky klimatické změny.
Dopady klimatických změn pociťuje poslední dobou i Česká republika. Řada evropských měst už několik let pracuje koncepčně na adaptačních opatřeních, aby změny zvládly. Pilotní projekty se dají najít i v Česku.
Nevládní organizace NESEHNUTÍ se rozhodla hledat příklady dobré praxe v zahraničí, propojovat je s českými reáliemi a motivovat místní politiky a političky k realizaci prozíravých opatření pro sídla.
Koordinátorka kampaně Radoslava Krylová z NESEHNUTÍ k tomu říká: „Navštívili jsme města a zpovídali osobnosti, které opatření realizovaly. Kampaň díky nim nejen inspiruje, ale poskytuje i praktický návod, co je třeba pro realizaci takových opatření překonat, prosadit, vyjednat.“
„V České republice zatím nejsou adaptace na klimatickou změnu rozšířeným trendem, těžko se hledají příklady dobré praxe. Oceňuji proto kampaň za snahu poskytnout návody a kontakty na osobnosti, které za změnou ve svém městě stály,“ říká k právě spuštěnému portálu www.moudramesta.cz Martin Nawrath a pokračuje: „Za všemi úspěšnými realizacemi je spolupráce radnic s místními lidmi. Bez zapojení veřejnosti se dosahuje cíle těžko.“
„Web NESEHNUTÍ www.moudramesta.cz dokazuje, že to, co jde v Evropě, jde i u nás. Bohužel, k brzké realizaci nejspíš nedonutí radnice neziskové organizace, ale sucho a další klimatické výkyvy. Architektura i urbanismus sídel se může na toto všechno připravit. Blíží se komunální volby, snad kampaň inspiruje i budoucí politickou reprezentaci,“ komentuje obsah webové kampaně ředitel Galerie architektury Brno Gabriel Kurtis.
„Kampaň pro nás nekončí zveřejněním webu. Další příklady ze zahraničí budeme průběžně doplňovat. Web zároveň umožňuje sdílet inspirativní opatření od všech, kteří na něj zavítají a budou se chtít o své úspěchy podělit,“ uzavřela představení kampaně její koordinátorka Radoslava Krylová.
Kampaň finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
Kontakt:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Radoslava Krylová, NESEHNUTÍ, radoslava@nesehnuti.cz
Gabriel Kurtis, gabriel.kurtis@gmail.com
Martin Nawrath, martin.nawrath@gmail.com