Skip to main content

Kuchařka What we bring along: our recipes and stories je tady!

Vznikla jako součást projektu Join the table, a díky odhodlání a kreativnímu nasazení kolektivu žen představuje čtenářkám*ům recepty od lidí, kteří svůj domov nalezli v Brně, ale kořeny mají v jiných zemích a kulturách. Některé z receptů na cizokrajné pokrmy připomínají autorům jejich rodiny a domovinu, jiné už ovlivnily české ingredience nebo chutě.

Kuchařka je volně ke stažení ZDE

EN: The cookbook What we bring along: our recipes and stories is here!

It was created as part of the Join the table project, and thanks to the determination and creative commitment of a collective of women, it presents the readers with recipes from people who found their home in Brno, but have roots in other countries and cultures. Some of the foreign recipes remind their authors of their families and homeland while others are already influenced by Czech ingredients and flavors.

The cookbook is free to download HERE.

Projekt Join the table byl implementován v rámci projektu I am European: Migration
Stories and Facts for the 21st Century, financováno z programu DEAR.

Project Join the table was implemented under I am European: Migration Stories and
Facts for the 21st Century project, funded by DEAR.