Skip to main content
Tiskové zprávy

Kampaň proti sexismu pokračuje soutěží o Sexistické prasátečko

V úterý 12. května ve 14:00 hod. byla na náměstí Svobody informačním stánkem s nástěnkou zahájena soutěž o Sexistické prasátečko – tedy o nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v České republice mohou lidé setkat. Na infostánku se lidé měli možnost z nástěnky dozvědět základní informace o sexismu a stereotypech zobrazovaných v médiích a reklamě a prohlédnout si konkrétní ukázky sexistických reklam ze svého okolí. Soutěž má upozornit na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně.
V rámci kampaně Stop sexismu v ulicích se už uskutečnily dva happeningy upozorňující na sexistické reklamní billboardy. NESEHNUTÍ kontaktovalo již dvě firmy, jejichž reklamní akce mají sexistický podtext, a to v případně jedné firmy dlouhodobě a opakovaně a také zaslalo podnět Radě pro reklamu.
Dalším krokem kampaně je vyhlášení soutěže o Sexistické prasátečko, která má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v Brně ale i po celé České republice můžeme setkat. „Soutěž má upozornit na problematické reklamy, které jsou každodenně kolem nás. Cílem soutěže není jejich zhotovitele/ky odsoudit, ale upozornit je na to, že jejich reklamy mohou někoho urážet. Domnívám se, že řada firem si to vůbec neuvědomuje“, vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. „Sexistické reklamy nejsou pouze reklamy, kde se objevují nahá těla. Navíc každou reklamu, kde je zobrazeno nahé tělo, rozhodně nelze považovat za sexistickou. Velmi záleží na kontextu“, doplňuje.
Soutěž byla oficiálně zahájena 12. května ve dvě hodiny informačním stánkem umístěným na náměstí Svobody. Na informačním stánku byly přijímány první návrhy na nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se kolemjdoucí a návštěvníci a návštěvnice infostánku setkali. „Lidé mohou navrhovat jak reklamy tištěné, např. z novin, časopisů a billboardů, tak reklamy televizní. Oceníme zejména reklamy, které je možno vidět v České republice“, informuje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ. První návrhy přišly dokonce už před samotným zahájením soutěže na náměstí Svobody, a to prostřednictvím e-mailu. Přijímání návrhů potrvá až do konce srpna 2009 a v následujících týdnech se uskuteční hlasování, které bude zakončeno slavnostním vyhlášením vítězné reklamy na podzim. Na infostánku se lidé měli možnost z nástěnky dozvědět základní informace o sexismu a stereotypech zobrazovaných v médiích a reklamě a prohlédnout si konkrétní ukázky sexistických reklam ze svého okolí. Zájemci a zájemkyně si vyluštili kvíz a na každého úspěšného řešitele/ku čekal malý dárek a závěrečné slosování o ceny.
Ukázky sexistických reklam můžete najít na stránkách programu Ženská práva jsou lidská práva – www.zenskaprava.ecn.cz .
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425