Skip to main content

V posledních letech v České republice sice vychází řada knih pro děti, které jsou z vizuální stránky velmi poutavé, ale českým knihám pro děti přece jen stále chybí pestrost. V čem? Především v tom, jaké postavy se v knihách objevují a jaké role vykonávají. Chybí například výrazné ženské hrdinky či rozmanitější podoba rodin.
V posledních letech v České republice vyšlo několik knih pro děti, které odvážně a v českém kontextu ojediněle prezentují například gay partnerství a rodičovství. Mezi nimi jsou tituly jako Princ & Princ, Král & král & rodina nebo Jura a lama. Ve většině dětských knih, které u nás vychází, jsou ale role žen a mužů a chlapeckých a dívčích postav stále velmi stereotypně pojaté. Mužské a chlapecké postavy často vystupují jako aktivní dobrodruzi a vůdci, u nichž je oceňována jejich chytrost a výkony. Ženské a dívčí postavy jsou ve srovnání s nimi obvykle pasivní, vystupují spíše v rolích společnic a pomocnic a je u nich oceňován zejména vzhled. To přitom velmi málo odpovídá realitě českých rodin, které se proměňují. Rodiny samoživitelek, aktivně pečující otcové, muži projevující city či zranitelnost, zaměstnané matky, to vše ve společnosti můžeme vidět, v knihách se ale tato skutečnost téměř neodráží.
NESEHNUTÍ v březnu tohoto roku stálo u zrodu skupiny Rodiče za genderově citlivé vzdělávání, která čítá již 122 členů a členek. Rodičům v této skupině pestřejší pohádky v českém jazyce velmi chybí: „V anglicky a německy psaných knížkách pro děti je obrovská pestrost – snadno najdeme knížky pro dívky, které se zajímají o vynálezy, chlapce, kteří si oblíbili růžovou nebo knížky s příběhy zajímavých ženských osobností historie,” vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. Takové pohádky by totiž mohly pomoci otevírat témata, se kterými se děti ve školkách setkávají a která je trápí. Takovým tématem je například přijetí chlapců, kteří rádi nosí i jiné barvy než modrou, či se jim líbí pohádky, na které častěji koukají spíše dívky, nebo obdobně přijetí dívek, které rády lezou po stromech a mají divočejší povahu.
NESEHNUTÍ s rodiči realizovalo několik rozhovorů, ve kterých právě taková témata padala. Takto komentuje situaci ve škole svého syna jedna z maminek: „Už v první třídě se náš syn setkal se šikanou ze strany třídního kolektivu. Důvodem bylo to, že je jiný. Není jako ostatní chlapci ve třídě, kteří jsou orientovaní na sport. Odlišuje se od ostatních kluků, protože je hodně citově založený, možná umělecky. Je takový kreativní, a tak svou odlišnost od nich dostával sežrat.”
Lucie Jarkovská, jedna ze členek skupiny rodičů, během svého pobytu v USA podpořeného Fulbrightovou komisí uspořádala sbírku dětských knih zaměřených na genderovou i kulturní různorodost. Jsou mezi nimi i knížky, které dětem zprostředkovávají obtížná témata, jako je válka nebo migrace. Knihy přivezla do Brna a věnovala Knihovně Jiřího Mahena. Tam jsou nyní rodičům a dětem k dispozici k zapůjčení (jejich seznam viz Příloha).
Rodiče za genderově citlivé vzdělávání jsou skupinou při NESEHNUTÍ sdružující nejen rodiče, ale všechny se zájmem o vzdělávání, které rozvíjí schopnosti dívek a chlapců nezávisle na jejich pohlaví. Sdružuje ty, kteří si přejí školství, které nereprodukuje stereotypy vůči ženám a mužům a jejich rolím. Tyto stereotypy podle nich vedou k nerovnostem mezi ženami a muži ve společnosti, jako je platová nerovnost nebo násilí na ženách. V rámci  skupiny rodiče sdílejí informace, názory a zkušenosti a vzájemně se podporují.
 
Kontakty:
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz
Petra Havlíková, NESEHNUTÍ, petra.havlikova@nesehnuti.cz
 
Příloha:
Seznam darovaných knih dostupných v Knihovně pro děti a mládež v Knihovně Jiřího Mahena (Kobližná 4, Brno):
Brown, Dee – Wounded Knee
Bunting, Eve – Fly Away Home
Bunting, Eve – The Wall
Feelings, Tom – Soul Looks Back in Wonder
Gray, Nigel – A country far away
Hiaasen, Carl – Hoot
Joose, Barbara M. – Papa, Do You Love Me?
Kidte, L. Patricia – Gardening Wizardry for kids
Leaf, Munro – The Story of Ferdinand
Livney, Varda – What I like about passover
Mahy, Margaret – The Man Whose Mother was a Pirate
McCain, Becky Ray – Grandmother’s Dreamcatcher
McMullan – If you were my bunny
Nagara, Innosanto – A is for Activist
Newman, Léslea – Daddy, Papa, and Me
Newman, Léslea – Mommy, Mama, and Me
Nikola-Lisa, W. – Bein‘ with You This Way
Parr, Tod – The Family Book
Pinkney, Andrea Davis– Seven candles for Kwanzaa (tato kniha bude dostupná na jedné z poboček KJM)
Roth, Susan L. – Happy Birthday Mr. Kang
Saudo, Coralie – My Dad is Big and Strong, but … A Bedtime Story
Shannon, David – A Bad Case of Stripes
Valentine, Johnny – Two Moms, the Zark and Me
Walter Dean Myers – Patrol, an American Soldier in Vietnam
Wilkes, Angela – My first word board book
Williams, Karen Lynn – Galimoto