Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, Unie porodních asistentek a Brány k dětem
23. dubna 2014, Brno
Letos popáte hostí Brno otevřenou konferenci Aktivní rodičovství, na kterou se sjíždějí zvídaví rodiče z celé České republiky. Poslední dubnová sobota (26. 4. 2014) bude patřit přednáškám o těhotenství, výchově nebo o zdravé výživě. Na Fakultě sociálních studií představí nové trendy ve výchově americká terapeutka Naomi Aldort a své svěží názory na vztahy mezi dětmi a jejich rodiči přednese herec Jaroslav Dušek.Konferenci Aktivní rodičovství navštíví každý rok v Brně přes 500 návštěvnic a návštěvníků.
Kateřina Hájková Klíčová, z Unie porodních asistentek vysvětluje motivy, které vedly organizátorky k založení konference Aktivní rodičovství: „V dnešní době mají rodiče málo příležitostí sdílet osobně své zážitky a názory na výchovu s podobně smýšlejícími rodiči. Hodně času sice tráví čtením knih o výchově nebo diskuzemi na internetových portálech pro rodiče, my jsme jim ale chtěli poskytnout prostor všechny své pochybnosti i radosti sdílet tváří v tvář.“
Konference se letos zaměřuje na proměnu partnerství s příchodem dětí.  Denisa Palečková o této problematice bude mluvit ve své přednášce o sexualitě a rodičovství. Potřebám rodičů se bude věnovat i Naomi Aldort. Těhotné ženy se mohou těšit na příspěvek  Jak si zvýšit porodní sebevědomí.
Každoročně mohou návštěvníci sdílet nabyté informace a své příběhy na jarmarku, který opět přináší nabídku zdravé výživy, ekologického zboží (látkové pleny, dřevěné hračky) a originálního oblečení. Tradičním prvkem konference je i poradna porodních asistentek.
Konference také dlouhodobě sleduje nové trendy ve vzdělávání. Zora Javorská, jedna s organizátorek z NESEHNUTÍ, doporučuje letošní novinku: „Návštěvníci mohou navštívit jarmark alternativního vzdělávání. V odpoledním bloku se budou na konferenci prezentovat různé lesní školky, nově vznikající alternativní školy a další vzdělávací iniciativy.“  Jedním z trendů je unschooling, nebo-li neučení. Děti se učí ze své vlastní vnitřní motivace a nepotřebují odměny, známky a často ani vedení dospělých. V zahraničí na tomto principu fungují celé školy a komunity. „O svou zkušenost s unschoolingem se s námi podělí i hlavní zahraniční host konference Naomi Aldort. Vychovala tak tři syny, kteří jsou již dospělí a studují všichni na prestižních vysokých školách“ doplňuje Lucie Harnošová ze společnosti Brána k dětem.
Podrobné informace, program, videa a fotografie z minulých ročníků najdete na www.aktivnirodicovstvi.cz.
Na konferenci je možné získat celodenní akreditaci.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, případně máte zájem o konferenci Aktivní rodičovství informovat v regionálních či kulturních přílohách, neváhejte se obrátit na:
Kateřinu Hájkovou Klíčovou | klicova@unipa.cz | +734 637 379