Skip to main content

V pátek 20.dubna 2007 se bude konat v Knihovně Jiřího Mahena v Brně celodenní veřejná konference na téma otcovství. Akce je otevřena širší veřejnosti a seznámí posluchače a posluchačky s tématy, které souvisejí s tzv. Novými otci. Tito tatínci se liší od tradičních otců tím, že se mnohem více angažují v péči o své děti, často jsou mezi nimi tátové, kteří odcházejí na rodičovskou dovolenou a na plný úvazek se věnují svým potomkům.
Konference ?Aktivní otcovství aneb Je skvělé být tátou? začíná v pátek 20.dubna v 9 hodin v přednáškovém sálu Knihovny Jiřího Mahena a vystoupí na ní odbornice a odborníci z oblasti sociologie či psychologie, kteří se tématu otcovství věnují již delší dobu. Výzkumy, které provádějí, vyvracejí zažité mýty o tom, že muži se neumějí o děti starat tak jako ženy. Všechny příspěvky budou mít podobu dvacetiminutových vystoupení s následnou desetiminutovou diskuzí. Návštěvníci si budou moci také prohlédnout výstavu fotografií, která se vztahuje právě k tématu dětí a otců.
Trend pečujících otců se rozšířil nejprve ve skandinávských zemích, kde jsou muži s kočárkem naprosto běžným jevem. Například ve Švédsku se velmi osvědčil model tzv. otcovské dovolené. V praxi to znamená, že z celkové doby rodičovské dovolené je určitá část garantována matkám, stejná část je pak vyhrazena otcům (zmíněná otcovská dovolená) a zbylé měsíce si rodina může rozdělit podle vlastního uvážení. Stát se tak snaží podporovat rodiny, ve kterých se oba partneři v péči o dítě vzájemně střídají a oba se zapojují do rodičovské dovolené.
Česká legislativa umožnila otcům jít na rodičovskou dovolenou teprve nedávno, od roku 2001. Není proto divu, že rodiny, které se uchýlí k tomuto netradičnímu rodinnému uspořádání stále narážejí na spoustu předsudků. ?Muži, kteří oznámí svému zaměstnavateli, že plánují jít na rodičovskou dovolenou, se často setkávají s nepochopením, vyhrožováním ztrátou místa apod. Matka, která se rozhodne přenechat pečovatelské povinnosti otci a sama finančně zajišťuje rodinu čelí od okolí obvinění, že je krkavčí matkou, která nemá své děti dostatečně ráda?, popisuje Lukáš Sedláček, spoluautor výzkumu o mužích na rodičovské dovolené a koordinátor kampaně na podporu aktivního otcovství z NESEHNUTÍ Brno.
Emancipace otců v rodině je v současné době považována za klíčovou otázku v odstraňování diskriminace žen a mužů. Mnozí odborníci a odbornice tvrdí, že ženy budou vždy znevýhodněny v zaměstnání, politice, veřejné sféře i v domácnosti, dokud se muži nezapojí do péče o své děti ve stejné míře jako to dělají ženy. Ukazuje se také, že ve společnostech, kde se muži běžně starají o děti, dochází k mnohem menšímu výskytu domácího násilí, i násilí obecně páchaného na ženách. ?Násilí na ženách, včetně domácího násilí vyplývá z genderové nerovnosti v naší společnosti. Tam, kde muži častěji pečují o děti, můžeme také vidět více žen ve vedoucích funkcích, v politice či veřejné sféře. Moc mezi muži a ženami je v těchto společnostech mnohem více sdílena, a to i díky tomu, že muži přijímají svou část zodpovědnosti v péči o své děti.?, říká Lukáš Sedláček z NESEHNUTÍ Brno.
Takové a podobné problémy budou mezi tématy jednotlivých příspěvku brněnské konference, které nese podtitul Je skvělé být tátou. Mezi přednášejícími bude například přední česká socioložka Hana Maříková, dále Iva Šmídová, vedoucí oboru genderových studií na Masarykově univerzitě, která před lety vedla výzkum o mužích na rodičovské dovolené nebo Martin Jára z organizace Liga otevřených mužů. Neméně zajímavý bude jistě také příspěvek muže, který se s posluchači a posluchačky podělí o své vlastní zážitky ze svého aktuálního pobytu na rodičovské dovolené.
Konference je součástí aktivit na podporu aktivních otců v ČR, které pořádá nezisková organizace Nesehnutí Brno ve spolupráci s pražskou organizací Gender Studies o.p.s jako součást projektu Půl na Půl ? rovné příležitosti žen a mužů realizovaného v rámci Iniciativy společenství Equal. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
Více informací:
Více informací:
Lukáš Sedláček (NESEHNUTÍ Brno) ? koordinátor aktivit na podporu aktivního otcovství
Mail: nesehnuti.otcove@gmail.com tel: 732 175 338