Skip to main content

V pondělí 10. prosince byla zahájena celostátní kampaň upozorňující na utrpení zvířat zabíjených pro výrobu kožichů. Po názvem „Proti srsti“ ji organizuje NESEHNUTÍ, Svoboda zvířat a Nadace na ochranu zvířat. Jejím cílem je dosáhnout snížení prodejnosti pravých kožešin a prosadit legislativní zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat. Brno se k sérii celorepublikových akcí připojilo informačním stánkem instalovaným v centru města. Informační panely oslovující veřejnost budou umístěny po celý týden na rohu ulic Česká a Solniční od pondělí do pátku vždy v odpoledních hodinách.

Téměř všechny kožešiny produkované v České republice jsou získávány z faremně chovaných zvířat. Jen u norků činí počet ročně zabitých zvířat okolo šestnácti tisíc kusů. Na výrobu jednoho kožichu je přitom třeba usmrtit přibližně 36 těchto zvířat. Klecové chovy pro norky a lišky nejsou schopny zajistit minimální standardy pro jejich uspokojivý fyzický a psychický stav. Vzhledem k tomu, že tato kožešinová zvířata začala být chována v zajetí teprve před několika desetiletími, prošla příliš krátkým obdobím na to, aby se životu v zajetí geneticky přizpůsobila. Norci a lišky tak i v zajetí zůstávají divokými zvířaty a jejich přirozené chování je potlačováno. Mezi způsoby zabíjení těchto zvířat pak patří usmrcení výfukovými plyny, elektrickým proudem, uškrcení nebo otrava chloroformem. „Kožešinové farmy nemají v civilizované společnosti místo. K tomuto názoru se postupně přiklání stále více evropských zemí.“ říká aktivista NESEHNUTÍ Filip Fuchs. Jeho tvrzení dokládají tato fakta:
– Švýcarsko povoluje chov těchto zvířat pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky odpovídající chovu zvířat v zoologických zahradách. Od roku 1991 zde již nefunguje jediná liščí ani norková farma. Podobně je tomu i v některých spolkových zemích v Německu.
– V Rakousku platí v pěti spolkových zemích zákaz chovu norků a lišek. Od roku 1998 zde nefunguje žádná norčí ani liščí farma.
– Ve Velké Británii bude platit zákaz chovu kožešinových zvířat od roku 2003.
– V Nizozemí bude platit zákaz chovu lišek a činčil zde bude platit od roku 2008.

Legislativa v oblasti kožešinových zvířat v zemích Evropské unie je inspirací pro ochranářské organizace v ČR při jejich snahách o novelizaci zákona na ochranu zvířat. Smyslem připomínek k chystané novele zákona je prosadit zpřísnění podmínek chovů kožešinových zvířat u nás s cílem jejich úplného zrušení v dlouhodobější perspektivě.

Kampaň „Proti srsti“ probíhá ve více městech po celé České republice. Informační stánky a různé veřejné akce se v týdnu od 10. do 14.12. uskuteční například v Praze, Plzni, Boskovicích, Příbrami nebo v Jeseníku. V šesti městech (Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Praha…) bude veřejnost oslovena prostřednictvím plakátů umístěných v prostředcích MHD. Jednou z hlavních akcí bude demonstrace Za módu bez kožešin, která se bude konat v sobotu 15.12. v Praze.