Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 28.května 2009
Magistrát města Brna byl usvědčen z dalšího porušení práva veřejnosti na účast ve správních řízeních. Krajský úřad v těchto dnech rozesílá rozhodnutí o odvoláních několika ivanovických občanů a občanek proti vyloučení ze správního řízení souvisejícího s plánovaným hobby marketem BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. Osm obyvatel a obyvatelek městské části, jenž bydlí nedaleko plánovaného hypermarketu, bylo vyloučeno Magistrátem města Brna z řízení, v němž se rozhoduje o připojení areálu na kanalizaci. Krajský úřad v těchto dnech pět odvolatelů a odvolatelek do řízení vrátil s odůvodněním, že opravdu mohou být dotčeni stavebními pracemi. U dalších třech vyloučení potvrdil neboť usoudil, že bydlí dostatečně daleko od plánované stavby. Samotné řízení o kanalizaci je v současné době přerušeno z důvodu soudního zrušení platnosti podkladového územního rozhodnutí na hobby market. Ještě před zastavením řízení selhal magistrát poprvé, když rezignoval na uložení povinnosti investorovi, aby rozšířil kmenovou stoku, kterou areál neúměrně zatíží.
Další z mnoha prohřešků proti právu veřejnosti účastnit se správních řízení se dopustil brněnský magistrát. Tentokrát se pochybení dopustil Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, když neprávem vyloučil pět obyvatel a obyvatelek Ivanovic ze správního řízení souvisejícího s plánovaným hobby marketem BAUHAUS. Potvrdil to v těchto dnech Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který rozhodoval o odvolání občanů a občanek proti magistrátnímu usnesení. Krajský úřad přisvědčil názoru odvolatelů a odvolatelek, tvrdících, že mohou být negativně dotčeni stavebními pracemi v souvislosti s budováním kanalizačních přípojek hobby marketu o nichž se v řízení rozhoduje. Krajský úřad všech pět svým rozhodnutím do řízení vrátil a mohou tedy opět podávat připomínky. Dalším třem majitelům a majitelkám domů návrat do řízení úřad neumožnil neboť došel k názoru, že bydlí dostatečně daleko od zamýšlených stavebních prací.
Jedná se o druhé neoprávněné vyloučení veřejnosti z rozhodování o kontroverzním hobby marketu. Na začátku roku zrušil soud platnost územního rozhodnutí na hobby market z důvodu vyloučení občanského sdružení Klidné Ivanovice z tohoto řízení. Magistrát města Brna však pochybil i v mnoha dalších případech. Před několika týdny zrušil soud z důvodů nevypořádání námitek veřejnosti platnost územního rozhodnutí na ubytovnu v Brně-Líšni. V minulosti porušil právo na účast veřejnosti či právo na informace brněnský magistrát v případech výstavby Kauflandu v Židenicích, Nákupního centra Královo Pole a podobě. „Brněnský magistrát se neoprávněného opomíjení či vylučování veřejnosti ze správních řízení dopouští opakovaně. Je na čase, aby se na nekvalitní práci svého úřadu zaměřili zodpovědní politici a zjednali nápravu,“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Samotné řízení o odkanalizování plánovaného areálu hobby marketu BAUHAUS je v současné době přerušeno. Stalo se tak po zmíněném rozsudku soudu, který na začátku roku zrušil platnost podkladového územního rozhodnutí na samotný areál rozsáhlého hypermarketu. Ještě před přerušením selhal magistrát i v jiné otázce. Rezignoval na uložení povinnosti investorovi, aby na svoje náklady zkapacitnil kmenovou stoku na niž bude areál připojen. Stoka je totiž již dnes silně vytížena a rozlehlé nově zpevněné a zastavěné plochy budovy, parkoviště a komunikace do ní svedou velké objemy dešťové vody. Magistrát požadavek nejdříve předložil, ale vzápětí jej stáhl.
„Hobby market by necitlivě zasáhl do krajiny a přivedl do Ivanovic další dopravu. Podle našeho názoru je jeho umístění v rozporu s územním plánem,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Developerské firmy prosazují záměr hobby marketu na ivanovickém poli vedle obytné zástavby již od roku 2005. Od začátku se setkávají z odporem veřejnosti. Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. Proti záměru vystupují i místní sdružení Klidné Ivanovice a Sdružení za rozvoj Ivanovic a také ekologická organizace NESEHNUTÍ, která se dlouhodobě zabývá negativními dopady nákupních center na životní prostředí.

Více informací: Milan Štefanec – NESEHNUTÍ ( milan.stefanec@nesehnuti.cz, 605 239 579), Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ ( jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495)