Skip to main content

Přímo na náměstí Svobody v Brně je dnes a v dalších dnech možné odeslat připomínku k aktualizaci územního plánu. Lidé se na infostánku NESEHNUTÍ také mohou připojit k námitkám občanských iniciativ z různých městských částí. Na možnost připomínek upozorňuje také spot odkazující na stránky www.mampripominky.cz.
Infostánek NESEHNUTÍ umožňuje brněnské veřejnosti zapojit se do diskuse o zásadních změnách územního plánu. Lidé mohou využít na infostánku připojení k internetu a skrze www.mampripominky.cz zaslat připomínku odpovědným politikům a úřadu. Mohou si také připomínky přímo na místě vytisknout na donést na nedalekou podatelnu magostrátu (Malinovského nám. 3). A mohou také podpořit námitku NESEHNUTÍ, tedy souhrn nejzásadnějších připomínek, které získají větší právní sílu pokud je podepíše minimálně 200 brněnských obyvatel a obyvatelek.
Spot upozorňující na aktualizaci územního plánu je dostupný zde: http://www.youtube.com/watch?v=o8UAVRYV78E
„Lidé v připomínkách kritizují zejména plán na rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety totiž mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Připomínky směřují také k rušení významných zelených ploch v centru [2] nebo k tomu, že ve vnitroblocích mají být hřiště a stromy nahrazovány parkovišti. Lidé také požadují podporovat veřejnou dopravu, cyklistiku a pěší dopravu. Chtějí také větší odstup obřích osvětlených bilboardů od obydlí.
Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat ještě týdne (do 11. února). Připomínky je možné podat i písemně na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) nebo poslat doporučeně poštou. Každý kdo vlastní v Brně nemovitost může podat námitku, která má větší právní sílu.
Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Přímo na infostánku: Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz
Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str. 278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf
Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití
Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby
Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.
Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).
[2] Radnice ruší významné zelené plochy: alej na třídě Kpt. Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova.
Radnice se odvolává na stavební zákon, který ovšem nic takového nepřikazuje. Pouze jedna z prováděcích vyhlášek (501/2006 Sb.) k zákonu říká, že v územních plánech se „zpravidla“ a „s přihlédnutím k účelu“ vymezují plochy od 2 000 metrů čtverečních. Ale například zelené plochy kolem Červeného kostela, na Vaňkově náměstí nebo třídě Kpt. Jaroše mají dle magistrátního seznamu nejvýznamnější zeleně více než 2 000 m2: http://www2.brno.cz/main/dokumenty/vyhlasky//prilohy/155715571507-OZP-P.rtf