Skip to main content

Více než 300 občanů a občanek se zúčastnilo veřejného projednávání chystaných změn Územního plánu města Brna. Akce byla zahájena drobným incidentem s městskou policií. Ta se, dle svých slov na pokyn z vedení města, snažila vykázat z veřejných prostor brněnské radnice zástupce i zástupkyně občanských iniciativ. To se nepovedlo a občanské iniciativy i další občané zcela zaplnili sál Nové radnice. Zde se zpracovatelů územního plánu ptali např. na plánovaný nový hřbitov v Soběšicích, na zvýšení tzv. Indexu podlažních ploch, který umožní stavět v řadě městských lokalit výškové budovy či na ochranu zeleně před výstavbou parkovišť.
Přestože vedení města Brna přiliš neinformovalo veřejnost o konání veřejného projednávání chystaných velkých změn v územním plánu, zúčastnilo se akce přes 300 zájemců a zájemkyň o rozvoj města. Akce se zúčastnili i představitelé a představitelky občanských iniciativ, kteří informovali příchozí o právu občanů připomínkovat územní plán a podpořit také námitky k územnímu plánu zástupců veřejnosti vzniklých na základě stavebního zákona.
V úvodní prezentaci uvedl zpracovatel návrhu aktualizace územního plánu, že cílem změn je snížit znečištění a automobilovou dopravu. Odkazoval se na příklad Vídně, kde je regulována výstavba nákupních center, které automobilovou dopravu a znečištění zvyšují. Aktualizace územního plánu však ve skutečnosti má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů [1].
„Zpracovatelé aktualizace územního plánu deklarují, že se inspirují například Vídní a chtějí snížit znečištění a automobilový provoz. Pokud to myslí vážně, budou muset svůj návhr významně změnit. Současný návrh má totiž umožnit rozsáhlou výstavbu nákupních center, rušení zelených ploch a zatahování aut do centra. To je přesně opačný postup než ve Vídni,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Radnice se také ruší významné zelené plochy: alej na třídě Kpt. Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova, aniž by pro to měla oporu v zákoně [2]. Ve vnitroblocích mají být hřiště a stromy nahrazovány parkovišti.
Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat ještě týden (do 11. února). Mohou využít praktický web http://www.mampripominky.cz, který zřídilo NESEHNUTÍ spolu s občanskými iniciativami, aby obsah aktualizace zpřístupnily veřejnosti a umožnily každému najít změny v jeho okolí nebo v celém městě. Připomínky je možné podat i písemně na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) nebo poslat doporučeně poštou.

Kontakty:

Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:

[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navr/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf
Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití
Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby
Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.

Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).

[2]  Radnice se odvolává na stavební zákon, který ovšem nic takového nepřikazuje. Pouze jedna z prováděcích vyhlášek (501/2006 Sb.) k zákonu říká, že v územních plánech se „zpravidla“ a „s přihlédnutím k účelu“ vymezují plochy od 2 000 metrů čtverečních. Ale například zelené plochy kolem Červeného kostela, na Vaňkově náměstí nebo třídě Kpt. Jaroše mají dle magistrátního seznamu nejvýznamnější zeleně více než  2 000 m2: http://www2.brno.cz/main/dokumenty/vyhlasky//prilohy/155715571507-OZP-P.rtf