Skip to main content

Dnes přijela do Brna skupina aktivistů a aktivistek z jižního Kavkazu. Jde o lidi z občanských iniciativ, kteří pracují v postkonfliktních územích Gruzie i Abcházie či Jižní Osetie.V jejich činnosti je podporuje česká nevládní organizace Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Cílem jejich pobytu v ČR je navázat kontakty s neziskovými organizacemi, médii a odborníky a odbornicemi v tématech, kterým se kavkazské organizace věnují u sebe doma a získat inspiraci pro svou další práci. Po třídenním pobytu v Praze se do Brna na týden přesunula skupina kavkazských aktivistů a aktivistek. Přijeli lidé, kteří jsou sami aktivní v neziskových organizacích s nejrůznějším zaměřením. Jsou mezi nimi zástupkyně organizace hájící práva žen a vedoucí kampaň proti předčasným sňatkům nezletilých, iniciativy zaměřené na vzdělávání k lidským právům a vydávání lokálního periodika, či organizace pracující s mládeží při řešení mezietnických konfliktů. Další z nich hájí práva místních obyvatel a životní prostředí při infrastrukturních energetických projektech v horských oblastech. Jedna z účastnic organizuje kampaň zaměřenou proti šíření hate speech (nenávistných projevů) vůči menšinám na akademické půdě. Do Brna přijela i zástupkyně iniciativy, která pracuje na ukončení praxe odstřelu toulavých psů ve městě a zřízení útulku pro psy a kočky. Na studijním pobytu se potkávají lidé pracující v regionech, kde v posledních 25 letech došlo k několika ozbrojeným konfliktům. „V důsledku válek a konfliktů vyrostly mezi lidmi nové a často nepropustné hranice. Problémy, které ale místní řeší, ať už je to např. ochrana životního prostředí či diskriminace menšin, hranice nemají. Proto jsou tak důležitá setkání aktivních lidí z území rozdělených konfliktem, jako je právě to, co nyní probíhá v Brně,“ vysvětluje smysl studijního pobytu pro lidi z Kavkazu v ČR Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Účastníci a účastnice studijního pobytu již měli možnost se seznámit v Praze s fungováním rádia Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, které má speciální redakci Echo Kavkazu zaměřenou na vysílání do tohoto regionu. Zjistili, jak funguje organizace Bílý kruh bezpečí pomáhající obětem trestných činů, ekologická organizace Zelený kruh sdružující 26 významných organizací na ochranu životního prostředí z ČR či nevládní uskupení Fórum 50 % usilující o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě. V Brně pak kavkazské občanské aktivisty a aktivistky čeká návštěva školského zařízení pro environmentální vzdělávání Jezírko, informace o ekologických kampaních Hnutí DUHA, přijetí u místostarostky městské části Brno-střed či v úřadu Veřejného ochránce práv. V rámci programu navštíví také Muzeum romské kultury či divadelní představení Divadla Líšeň. Absolvují také několik kursů zaměřených na vzdělávání v oblasti mezietnických konfliktů či metodě financování i neziskových projektů – crowdfundingu. „NESEHNUTÍ kavkazské iniciativy přímo v regionech podporuje – finančně, odborně, tématicky. Studijní pobyt v Česku je další forma podpory, a je užitečný nejen kavkazským účastníkům a účastnicím, ale je podnětný i pro české organizace, které získávají vhled do specifik kavkazského regionu a získávají nové kontakty pro budoucí společné aktivity,“ dodává k programu Jaromír Němec, koordinátor programu Cesta iniciativy NESEHNUTÍ. „Když se věnujete tak složitému tématu jako je např. násilí páchané na ženách či etnickýcm konfliktům a ještě navíc v tak složitém regionu jako je jižní Kavkaz, je pro vás velmi důležité vědět, že v tom nejste sami. Že existují lidé, organizace, instituce, které i jinde řeší tato témata, že se potýkají s podobnými problémy a že je i reálné dosáhnout úspěchů. To vám pak dodá energii a inspiraci pro další vaší činnost,“ komentuje další přínos zahraničních stáží Irena Marková z NESEHNUTÍ. Finanční prostředky na působení NESEHNUTÍ na Kavkaze poskytlo v rámci otevřeného grantového řízení z Programu transformační spolupráce Ministerstvo zahraničních věcí. Činnost NESEHNUTÍ podporují také jednotlivci z ČR i zahraničí, kteří pravidelně přispívají na činnost organizace zasíláním finančních prostředků na transparentní účet. Kontakty: Jaromír Němec, NESEHNUTÍ, jaromir.nemec@nesehnuti.cz Irena Marková, NESEHNUTÍ, irena.markova@nesehnuti.cz Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, milan.stefanec@nesehnuti.cz