Skip to main content

Ve dnech 2. až 4. května 2007 proběhne na brněnském výstavišti již devátý ročník zbrojního veletrhu IDET 2007. Jeho organizátoři pod záštitou ministerstva průmyslu, obrany a zahraničních věcí budou propagovat zbrojařské firmy podílející se na porušování lidských práv ve světě a vítat oficiální delegace zemí zneužívajících dětské vojáky či používajících represi vůči svým občanům či ozbrojenou agresi vůči svým sousedům jakou součást své politiky. IDET 2007 se tak stane místem podpory nekontrolovaného obchodu se zbraněmi, porušování mezinárodních dohod a pošlapávání lidských práv.

Již po deváté se bude na brněnské výstavišti propagovat obchodování se zbraněmi a to bez ohledu na jeho spojení s porušováním lidských práv. Tradiční pozvání od ministryně obrany Vlasty Parkanové dostali nejen ministři či ministryně obrany a vojenští představitelé a představitelky armád ze zemí NATO a EU, ale také zástupci a zástupkyně států, které „…jsou pro český obranný průmysl ekonomicky zajímavé“ [1]. Mezi hosty IDETu patří ministři a velitelé armád zemí, které zbraně prokazatelně nevyužívají pouze k obraně a zajištění bezpečnosti, ale také k porušování lidských práv či agresi vůči vlastním obyvatelům nebo jiným státům (Čína, Pákistán, Saudská Arábie ad.). Mezi pozvanými zahraničními delegacemi jsou i zástupci armád využívajících dětské vojáky nebo podporujících polovojenské oddíly, které dětské vojáky využívají (Kolumbie, Jemen, Indonésie ad.).

Dle tvrzení organizátorů IDETu jsou na tento veletrh zváni také nákupčí zbraní z těchto zemí [2]. Vinou nedostatečné kontroly obchodu se zbraněmi v ČR patří řada těchto zemí a jejich vojenských složek již dlouho mezi tradiční příjemce českých zbrojních exportů. Účastí zbrojních nákupčích ze zemí pošlapávajících lidská práva se IDET staví proti snahám mezinárodních institucí (EU, OBSE, OSN) o přísnější regulaci zbrojních obchodů ve vztahu k ochraně těchto práv. Pokud čeští či jiní zbrojaři dohodnou s nákupčími z uvedených zemí zbrojní kontrakty, přispívají tím k dalšímu porušování mezinárodních dohod o kontrole obchodu se zbraněmi. Jedná se zejména o porušování Kodexu EU o obchodu se zbraněmi z 8. června 1998 [3] a to hned ve všech jeho 8 kritériích. Zbrojní kontrakty by nerespektovaly lidskoprávní situaci v cílových zemích, podporovaly vnitřní represi i vnější agresi, nebraly by ohled na možnost reexportu a ohrožovaly mezinárodní bezpečnost (například potenciálním nepřímým vyzbrojováním teroristů) apod.

„Z uvedených informací o stavu lidských práv a o chování policejních a vojenských složek v zemích, které jsou českými vrcholnými politiky zvány na IDET 2007 je jasné, že tato nákladná mezinárodní paráda opět podpoří nekontrolovaný obchod s vojenským materiálem,“ komentuje letošní ročník IDET Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

I předchozí ročníky zbrojního veletrhu IDET byly spojeny s prezentací výrobců a výrobků porušujících mezinárodní dohody či podílejících se na pošlapávání lidských práv. V roce 1999 např. na IDETu prezentovala svoji činnost čínská státní firma NORINCO spojená s výrobou pozemních protipěchotních min, s prodejem zbraní vojenské juntě v Barmě či s dodávkami samopalů Kalašnikov, raketometů a poenosných protiletadlových raket na černý trh v USA. V roce 2001 se na IDETu prezentovaly zbrojní firmy spojené s vyzbrojováním iráckého diktátora Saddáma Husajna, režimu ajatolláhů v Iránu a s dodávkami zbraní porušujících mezinárodní embarga OSN. V roce 2001 poskytnul IDET své výstavní prostory také výrobcům donucovacích prostředků (plastikových projektilů, elektrických obušků a paralyzérů, pouta atd.), které jsou často vyžívány státními represivními složkami k mučení a týrání zadržených [4]. IDET 2003 byl zase spojen s mezinárodním skandálem, když se zjistilo, že součástí nabídky firmy Poličské strojírny byly i miny, jejichž konstrukce a užití odporuje Ottawské konvenci o zákazu protipěchotních min [5]. Rok 2005 je kromě již uvedených výhrad spojen především s cynismem pořadatelů, kteří jej dle svého vyjádření uspořádali „…v duchu oslav konce 2. světové války.“ [6].
„IDET je již bohužel skutečně tradiční. Tradiční svým přehlíživým postojem k lidským právům, tradiční svou benevolencí k porušování mezinárodních dohod, tradiční svým obdivem ke zbrojení a zabíjení. Nabízí se otázka – potřebujeme v současném světě takovouto tradici?“ komentuje konání zbrojních veletrhů v Brně Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Jiří Koželouh – 723 559 495
Milan Štefanec – 605 239 579