Skip to main content

Líšeňský stavební úřad a Magistrát města Brna získaly Cenu veřejnosti v celostátní soutěži ZAVŘENO 2009. Soutěž pořádaná o. p. s. Otevřená společnost již sedmý rok kriticky hodnotí kvalitu poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací úřady a možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Oba dva brněnské úřady získaly anticenu za svůj postup v kauze nezákonně vykáceného borovicového háje na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Slavnostní vyhlášení ceny proběhne dnes na tiskové konferenci v Praze ve 13 h v kavárně Krásný ztráty.

Na konci června t. r. byly na ulici Horníkova v Brně-Líšni vykáceny více než čtyři stovky vzrostlých borovic, aby uvolnily místo pro výstavbu obytných domů, ubytoven a parkoviště (informace viz ekobrána). Proti likvidaci této zeleně dlouhodobě protestovali jak místní občané tak ekologické sdružení NESEHNUTÍ. Upozorňovali na skutečnost, že plánovaná výstavba je v rozporu s územním plánem a že pro kácení stromů nebyly splněny podmínky dané zákonem. Opakovaně také kritizovali fakt, že odpovědné úřady (stavební úřad v Brně-Líšni a dva odbory Magistrátu města Brna) ignorují připomínky veřejnosti, stěžují přístup dotčených obyvatel k informacím, ignorují platné právní předpisy a snaží se za všech okolností vyhovět investorovi. Za pravdu občanům i sdružení NESEHNUTÍ dal jak Krajský soud v Brně, který zrušil platnost vydaného územního rozhodnutí na stavbu, tak Česká inspekce životního prostředí. Ta případ prošetřovala a zjistila, že stromy byly vykáceny nelegálně, že líšeňský úřad i brněnský magistrát porušily při povolení kácení zákon a že protiprávně postupoval i investor, který pokácel více stromů a na větší ploše, než mu úřady povolily. Celý případ na žádost místních občanů a sdružení NESEHNUTÍ prošetřuje také úřad Veřejného ochránce práv, krajský soud i ministerstvo pro místní rozvoj.

Několik let trvající snaha občanů o zachování zelené klidové zóny na líšeňském sídlišti je od počátku provázena obstrukcemi ze strany odpovědných úřadů:

zahájení územního řízení na stavbu nebylo líšeňským úřadem oznámeno sdružení NESEHNUTÍ, přestože mu to ukládá zákon;

líšeňský úřad nevyžadoval, aby v souladu se zákonem o hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno tzv. zjišťovací řízení, ve kterém by se mohla vyjádřit i veřejnost;

líšeňský úřad zamítl námitky NESEHNUTÍ i vedení líšeňské radnice proti stavbě týkající se rozporu plánované stavby s územním plánem a umístil část stavby i na plochy zeleně;

Magistrát města Brna zamítl odvolání NESEHNUTÍ proti územnímu rozhodnutí, aniž se zabýval všemi důvody odvolání, což jak konstatoval krajský soud bylo nezákonné;

líšeňský úřad opakovaně a zmatečně zkracoval lhůty pro vyjádření veřejnosti a bránil zástupci NESEHNUTÍ seznámit se s dokumentací s odůvodněním, že odpovědná pracovnice úřadu „…má řádnou dovolenou a klíče od skříně, kde je spis uložen, má u sebe na dovolené“ (cit. z protokolu);

líšeňský úřad i magistrát ignorovaly rozsudek soudu rušící platnost územního rozhodnutí a vydaly nezákonné povolení k pokácení borovicového háje.

„Oba úřady získaly anticenu ZAVŘENO 2009 zaslouženě. Jejich jednání je odstrašujícím příkladem jak lze ignorovat zákony. Je ukázkou toho, jak vypadá přehlížení názorů dotčené veřejnosti a nadřazení privátních komerčních zájmů nad právo veřejnosti účastnit se demokratických rozhodovacích procesů.“, komentuje udělení ceny Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Anticenu veřejnosti ZAVŘENO 2009 získaly oba brněnské úřady v konkurenci dalších 41 nominovaných úřadů z celé ČR. Další nominované úřady i bližší informace o soutěži jsou k dispozici na internetové stránce www.otevrete.cz.

Další informace:

Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579)