Skip to main content
Tiskové zprávy

Magistrát byl popohnán před soud

By 2006-10-26No Comments

Dnes 26. října kolem 15 hodiny odpolední byl Magistrát města Brna symbolicky popohnán před soud za povolení, kterým chce umožnit umístění Hobby marketu do Městské části Brno-Ivanovice. Postava magistrátního úředníka byla v doprovodu biřiců a žalobce dopravena před Krajský soud v Brně. Zde byly z knihy hříchů vyjmuty skutečné žaloby (podávané NESEHNUTÍm a MČ Brno-Ivanovice) a předány soudu. Žaloby požadují zrušení rozhodnutí magistrátu, které je v rozporu se zákony i vyhláškami a má umožnit vstup bezohledného investora do Ivanovic a to přes odpor veřejnosti i samosprávy. Stalo se tak v rámci happeningu uspořádaném občanským sdružením NESEHNUTÍ ve spolupráci s ivanovickými občany.
Ve 14.30 odstartoval před budovou Magistrátu města Brna na Malinovského nám. happenning, který humornou formou upozornil na dosavadní vývoj případu plánované výstavby obřího hypermarketu „Hobby market Brno-Ivanovice“. Krátký úvod do problematiky případu obstaral zástupce NESEHNUTÍ a starostka Ivanovic. Samotný happening odstartoval příchodem postavy představující magistrátní úřednici s krabicovým modelem hypermarketu na nákupním vozíku a velkým razítkem. Samolibá úřednice byla zastaven žalobcem v soudním taláru a s knihou magistrátních hříchů v ruce. Ukázalo se, že obsah knihy je opravdu výživný (magistrát porušil zákony a vyhlášky, ignoruje připomínky občanů a občanek, snaží se omezovat rovnost účastníků řízení apod.). Po té co vyšla tato zdrcující skutečnost najevo přistoupili k úřednici biřicové s paragrafy místo halaparten a jali se ji transportovat směrem k soudu. Doprovázena „davem“ mávajícím vlaječkami s erbem Ivanovic byla úřednice dopravena před Krajský soud v Brně (Rooseveltova 16). Zde ovšem skončila veškerá legrace a nadsázka, neboť z knihy hříchů byly vyňaty skutečné žaloby a předány na podatelnu krajského soudu.
„Humornou formu jsme zvolili proto, abychom ukázali jak absurdní situace v tomto případě nastala. Investor a jeho developeři nedodržují zákony a vyhlášky, úřady jim takový postup tolerují a sami tlačí záměr Hobby marketu vpřed bez ohledu na předpisy i argumenty dotčené veřejnosti,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Správní žalobu podává sdružení NESEHNUTÍ i MČ Brno-Ivanovice proti rozhodnutí magistrátu, který zamítnul odvolání proti předešlému rozhodnutí ivanovického stavebního úřadu o umístění stavby. Žaloba se zabývá zejména porušením vyhlášky o zeleni ve městě Brně (investor nedoložil inventarizaci zeleně a úřady mu to tolerovaly), nesouladem s územním plánem (investor se snaží umístit větší hypermarket než je možné) a porušením stavebního zákona (investor v územním řízení předložil neplatné smlouvy s majiteli pozemků). „Věcných důvodů pro žalobu je ještě mnohem více. 73 % občanů a občanek se záměrem nesouhlasí, nový hypermarket by měl výrazný negativní dopad na životní prostředí, dopravní situaci i krajinný ráz,“ popisuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Žaloby také navrhují soudu přiznání odkladného účinku, který by znemožnil pokračovat developerům v jejich nezákonném prosazování hypermarketu. „Chceme zabránit absurdní situaci z konce minulého roku, kdy soud dal po třech letech za pravdu NESEHNUTÍ v případě územního řízení na hypermarket v Králově-Poli v době, kdy tento již stál a prodával,“ přibližuje nebezpečí dlouhých soudních sporů Milan Štefanec.
Ke stejnému kroku – podání správní žaloby – přistoupila i starostka Brna-Ivanovic. „Mojí povinností je hájit zájmy občanů a občanek Ivanovic, jenž svůj názor vyjádřili jasně. Chci také zabránit nesprávnému jednání úřadů, jak ivanovického stavebního úřadu tak magistrátu,“ vysvětluje Eva Slavíková, úřadující starostka Ivanovic. Nezákonná praxe úřadů tak dospěla do komické situace, kdy starostka zastupující městskou část Brna (samosprávu) bude žalovat magistrát Brna (státní správu). Magistrát a stavební úřad však porušily i práva desítek jednotlivých účastníků řízení (vlastníků domů v Ivanovicích). „Realizací stavby by bylo ohroženo naše životní prostředí. Přistěhovali jsme se sem za klidem a zdravým prostředím a ne abychom bydleli za obřím nákupním centrem a snášeli proudy automobilů,“ říká Petra Tauberová, obyvatelka Ivanovic, která bude také podávat žalobu.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495
Milan Štefanec – 605 239 579
Eva Slavíková – 602 503 557, 541 226 696